BON PASKU; BON AÑA NOBO

Pa tur hende di Korsou, pero altamente pa hende abou di Isla: Bon Pasku i Bon Aña Nobo ku a aira fresko. Pakiko altamente pa hende abou di Isla? Lesa abou. Direktiva di SMOC, Señor Peter van Leeuwen (Presidente), Señora Adriana Boersma anto Señor Arjan Linthorst In 2011 heeft het CBS (Central Bureau of Statistics) op Curaçao aan huishoudens onder andere het volgende gevraagd: Ondervindt het huishouden in zijn directe omgeving hinder van een van de volgende problemen? Als een van de … Lees meer

Qracao: ‘Isla breekt dit jaar alle vervuilingsrecords’

WILLEMSTAD – Isla verbreekt dit jaar alle records voor luchtvervuiling. Dagelijks overschrijdt de raffinaderij de gezondheidsnormen voor zwaveldioxide, zegt de stichting Schoon Milieu op Curaçao. SMOC vraagt zich af waarom de overheid nog metingen verricht, als het niet optreedt tegen overtredingen van de hindervergunning. Zwaveldioxide is onzichtbaar, maar werkt volgens SMOC als een sluipmoordenaar bij voortdurende blootstelling aan het gif. Bron: Persbureau Qracao

Bioloog Plasterk slaat plank mis met biodiversiteit

Notitie van SMOC d.d. 10 december 2014 Drs. Arjan Linthorst Onlangs stelden de Tweede Kamerleden Hachchi en Van Veldhoven (D66) Kamervragen over de relatie tussen de “Convention on Biological Diversity” en de Isla. Mede namens de Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft Minister Plasterk deze vragen beantwoord (zie hieronder). De antwoorden van Plasterk zijn in beginsel teleurstellend en vooral ook onjuist. Toch is er ook een positief aspect. Plasterk erkent dat de Isla, zoals … Lees meer

Isla en WHO rijmt niet

Bij afwezigheid van een Curaçaose overheid die de bevolking actief informeert over het gezondheidsgevaar dat Isla heet, geeft SMOC met de regelmaat van de maandelijkse klok een up-date. Welnu, ook in november 2014 was het weer flink raak. Uit eerste metingen blijkt dat, ter hoogte van Beth Chaim en Kas Chikitu, de WHO-normen voor SO2 tig keer zijn overschreden (10 minuten-gemiddelde = 500 μg/m3; 24 uurs-gemiddelde = 20 μg/m3). Deze overschrijdingen zijn in lijn met de klachten die SMOC afgelopen maand heeft ontvangen … Lees meer

Lauwe respons van Minister Koenders

Minister Koenders heeft enkele weken geleden een brief van SMOC mogen ontvangen. Helaas. Tot op heden is respons hierop uitgebleven. Echter, de vragen van SMOC vormen ook de basis van Kamervragen van D66. Deze vragen wist Minister Koenders razendsnel te beantwoorden (zie hieronder). Tot dusverre het positieve nieuws. Waarom vindt SMOC het van belang dat er aandacht is voor de Russische handel en wandel van de Isla? Een van de doelstellingen van SMOC is een schoon en gezond milieu te … Lees meer

Antilliaans Dagblad: ‘Isla volhardt in ‘mystery spill’ Jan Kok’

WILLEMSTAD – De Isla-raffinaderij wijt het olielek bij Jan Kok op 18 augustus 2012 aan een ‘mystery spill’ van schepen in combinatie met de sterke zeestroming bij Rif Sint Marie. Dat blijkt uit documenten die raadsman Rob Rijnberg van het advocatenkantoor Soliana Bonapart & Aardenburg vorige week maandag tijdens een zitting aan de rechter overhandigde. De Isla wil in een volgende zitting de kustwacht, Kompania di Tou Kòrsou, een personeelslid van de raffinaderij en een loods als getuigen laten oproepen. De … Lees meer

Curaçao Chronicle: ‘Open Letter SMOC To Dutch Minister Plasterk’

WILLEMSTAD – The local environmental organization SMOC has recently sent a letter to the Minister of Kingdom Affairs, Ronald Plasterk on the situation with the oil refinery. The SMOC has been working now for years to try to find a solution to the pollution problem that has been doing a lot of harm to the people of Curaçao, especially those who live in the shadows of the refinery. “Firstly, we wish you, once again, welcome to the beautiful Curaçao. The … Lees meer

Brief voor Plasterk: de Isla en de rechten van het kind

Geachte Minister Plasterk, In de eerste plaats wensen wij u wederom hartelijk welkom op het mooie Curaçao. Het land dat bekend staat om zon, zee, strand, koraal, dushi hende en de Isla. Uit de media hebben wij vernomen dat uw bezoek aan Curaçao dit keer in het teken staat van het respecteren van kinderrechten en uw zorgen hieromtrent. Dit onderwerp raakt aan de doelstellingen van Stichting SMOC en wij vragen daarom uw aandacht voor het volgende. De inktzwarte uitstoot, lozingen … Lees meer

1997: ‘Meerderheid Tweede Kamer dwingt Shell om over de brug te komen’

BRIEF VAN DE MINISTER VOOR NEDERLANDS-ANTILLIAANSE EN ARUBAANSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 8 april 1997 Op 29 oktober 1996 is in de Tweede Kamer bij de aanvaarding van het wetsvoorstel voor de KabNA-begroting 1997 een door de kamerleden Rosenmöller en Van Middelkoop ingediende motie aangenomen inzake het zogenaamde asfaltmeer op Curac¸ao. In de motie werd aan de Nederlandse regering verzocht om in overleg met het eilandsbestuur van Curac¸ao, de regering van de Nederlandse … Lees meer

Russische handel en wandel, geopolitiek en milieu: D66 stelt schriftelijke Kamervragen

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is al decennialang belast met de Isla-raffinaderij en dan wel vooral met de overlast ervan. Recent mocht ook het Ministerie van Defensie zich roeren in de casus Isla naar aanleiding van klachten van defensiepersoneel. Met grote dank aan D66 zijn er vandaag twee ministeries bijgekomen. De Tweede Kamerleden Hachchi en Van Veldhoven (beiden D66) hebben de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aan de tand gevoeld over de geopolitieke opstelling van de Koninkrijksregering inzake internationale … Lees meer