Maandelijkse archieven: maart 2010

Minister Verhagen op de vingers getikt door SMOC

DEN HAAG – Minister Verhagen geeft hoog op over het mensenrechtenbeleid van Nederland, zo blijkt op de site van het ministerie van Buitenlandse Zaken: ‘Inzet Nederland voor mensenrechten maakt wereldwijd verschil’. De nadruk ligt daarbij meestal niet op milieu en volksgezondheid, terwijl dit wel is vastgelegd in bijvoorbeeld het Verdrag Inzake de Rechten van het Kind. Daarom vindt Arjan Linthorst dat minister Verhagen iets te hoog van de toren blaast, want Nederland heeft met de ISLA raffinaderij op Curaçao een … Lees meer

Schone diesel is relatief

WILLEMSTAD – Auto-importeur Joost Pronk van Prowin Motors is blij met de komst van de schone diesel op Curaçao. Autodealers wachten al jaren op een milieuvriendelijke variant van de huidge diesel die door de Isla wordt geproduceerd. Er is zelfs gedreigd distributeur Curoil voor het gerecht te slepen. Volgens Pronk veroorzaakt de diesel die de Isla produceert schade aan de motoren. Met de nieuwe diesel is het voor Pronk en zijn vakgenoten mogelijk om auto’s met nieuwere motoren te importeren … Lees meer

SMOC: overheid geeft geen prioriteit aan uitvoering Isla-vonnis

WILLEMSTAD – Stichting Schoon Milieu Curaçao heeft staatsecretaris Ank Bijleveld in een brief gewezen op de problemen die zich voordoen met het juist uitvoeren van metingen en berekeningen die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van het vonnis.  In hoger beroep oordeelde de rechter onlangs dat Isla een dwangsom van 75 miljoen gulden moet betalen indien zij niet voldoet aan de normering zoals vastgelegd in de hindervergunning.   De milieubeweging stelt in de brief, mede geschreven namens stichting Humanitaire Zorg, dat … Lees meer