Reactie op Gijsbertha: Milieu is geen spelletje

Met stijgende verbazing verneemt SMOC (het ontbreken van) de reacties door de verantwoordelijke overheden en de vervuiler zelf, op de illegale afval dump door Isla in de Marchenabaai. “Bewoners reageren ontsteld, maar we zien geen enkele reactie van de Milieudienst of van de politiek zelf, terwijl er nog een Milieuraad schijnt te bestaan”, reageert voorzitter Peter van Leeuwen. SMOC publiceerde foto’s waarop te zien is hoe Isla zwavel en ander (chemisch) afval dumpt op de oevers van de Marchenabaai, volgens SMOC illegaal. Dat Isla woordvoerder Gijsbertha in het Antilliaans Dagblad van 23 december stelt dat Marchena door Isla gebruikt kan worden om vuil te storten klopt volgens Van Leeuwen. “Iedere raffinaderij krijgt richtlijnen voor afvalverwerking. De Marchena Landfill is een specifiek aangewezen gebied voor bepaalde soorten afval, maar grenst uiteraard niet tot aan en zelfs in het water. In de Isla vergunning staan de grenzen van dit terrein aangegeven. Tussen de Landfill en de baai staat een afscheidingsdam, om het water te beschermen, maar Isla is die grens ver voorbij gegaan. De giftige stoffen worden regelrecht in het water gedumpt, en vervuilen zo onze kusten en baaien, met alle gevolgen voor het koraal van dien. Ik hoorde Gijsbertha op radio Paradise zeggen dat Shell dit al deed, maar daar klopt niets van. Op foto’s uit 1989 en 2007, die op onze website www.stichtingsmoc.nl staan, is dit duidelijk te zien”. De voorzitter van SMOC beschuldigt de Isla woordvoerder van misleiding. “Hij zei in dat interview dat de zwarte Isla rookwolken normaal zijn voor een raffinaderij, slechts een klein beetje overlast geven voor de bewoners en tegelijk dat hij niet weet wat er precies inzit. Zo iemand is toch volstrekt ongeloofwaardig. Hij kent toch ook de vonnissen in onze rechtszaken? Isla heeft nog nooit een cent geinvesteerd in milieumaatregelen ten behoeve van de bewoners. Zij vervuilt op grote schaal willens en wetens lucht, bodem en water, met alle desastreuse onomkeerbare gevolgen voor mens en natuur. Dat is niet een klein beetje overlast, dat is een grof milieuschandaal”Foto’s vervuiling Marchenabaai door Isla

Gijsbertha wilde niet persoonlijk reageren op de aanklacht van Van Leeuwen dat het dumpen illegaal is, want ‘anders wordt het een spelletje’. Van Leeuwen: ”Gijsbertha is niet serieus te nemen. Hij is op de plek gaan kijken en heeft dus ook gezien hoe Isla alle soorten afval, als puin, staal, bouwmaterialen, plastic, chemisch afval open en bloot, door elkaar heen stort, in plaats van in drums en zakken in compartimenten zoals het hoort. Dan kun je het afval gescheiden verwerken en zelfs verkopen. Als je voor de verwerking van afval een plek krijgt aangewezen is dat nog geen vrijbrief om het op deze schandalige manier te doen. Milieu is geen spelletje”.

Klik hier voor de foto’s:

Reacties zijn gesloten