PAK die kans

Op onze site berichtten we al eerder over rapporten en studies die zijn verschenen. Zo ook hier weer. In dit schrijven richten wij ons op PAK.

Wat zijn PAK’s?

PAK is eigenlijk een verzamelnaam en staat voor ‘polycyclische aromatische koolwaterstoffen’. Oftewel, een aantal stoffen valt in de categorie PAK. PAK’s hebben in de milieuchemie volop aandacht. Zo schrijft Stanley E. Manahan (Environmental Chemistry, Lewis Publishers) over PAK’s:

“The organic particles of greatest concern are [PAK] hydrocarbons, which consist of condensed ring aromatic molecules. The most often cited example of a [PAK] compound is benzo(a)pyrene, a compound that the body can metabolize to a carcinogenic form.”

Manahan noemt hier de meest bekende PAK, benzo(a)pyrene. Bij inname van deze stof, wordt deze stof gemetaboliseerd –ofwel afgebroken- tot een carcinogene vorm. Wat is dat carcinogeen? Kankerverwekkend! Het is duidelijk, de aandacht voor PAK’s  hoort groot te zijn. Zeker op Dushi Korsow, want PAK’s, zo stelt Manahan, ontstaan vooral bij olieraffinaderijen tijdens hun kraakprocessen. Het is daarom dat TNO in haar rapport ook aandacht had voor PAK’s in oppervlaktewater.

PAK’s in Curaçaos water

Houd je van zwemmen? Ga maar lekker zwemmen. Houd je van vis en schelpdieren? Eet maar lekker op. Tenzij, …. je wilt zwemmen in water dat vervuild is met PAK’s. En laat de vis en schelpdieren dan ook maar staan.  Hier moet op Curaçao sterk rekening mee worden gehouden. Uit metingen van TNO blijkt dat voor PAK’s -fluorantheen, pyreen, antraceen en benzo(a)pyreen- verhoogde concentraties worden aangetroffen in een van de volgende wateren: St. Annabaai, Schottegat en Dokmaatschappij. TNO geeft aan dat het goed mogelijk is, als gevolg van de noord-zuid stroming, dat dergelijke stoffen zich verder verspreiden naar andere baaien, waar wordt gezwommen en gevist. TNO heeft dit destijds niet verder onderzocht, maar had dit wel als aanbeveling. Is hier verder onderzoek naar verricht? Volgens SMOC niet. Het is hoogtijd dat dit wel gaat gebeuren en dat er wordt gehandhaafd door de Curaçaose overheid: PAK die kans. Logischerwijs leidt dit tot minder kankerpatiënten en neemt de negatieve ecologische invloed van de ISLA af.

Reacties zijn gesloten