Waar is onze Milieudienst?

Geachte Milieudienst,

Nog steeds geen metingen op de website, nu al bijna 4 dagen. 4 dagen van enorm fakkelen, waarom horen wij niets van de Milieudienst? In de vergunning is max 12 uren fakkelen toegestaan, tenzij de MD toestemming geeft met redenen om langer te fakkelen. Is die toestemming gegeven? Heeft Isla aangegeven wat de gevolgen zijn (zoals de vergunning voorschrijft)?  Wat gaat er de lucht in behalve SO2 en fijn stof? Handhaven betekent de gehele vergunning handhaven. Niet alleen bovengenoemde zaken, maar veel meer. Zie de vergunning (die ook op uw website is te vinden).

 Facebook staat vol verontruste reacties, u moet informatie verstrekken. Dat is een plicht, geen gunst. 

 Graag op zeer korte termijn een reactie. 

 Met vriendelijke groeten,

Drs. Peter van Leeuwen

Voorzitter SMOC

Reacties zijn gesloten