Transparantie: brief aan Milieudienst

Milieudienst Curacao

De heer Ras
Interim hoofd
22 maart 2011
BETREFT: MEETRESULTATEN OP WEBSITE WEDEROM NIET BESCHIKBAAR
Geachte heer Ras,
Gaarne verneemt SMOC van de Milieudienst wat de oorzaak is dat veelvuldig de meetresultaten van de luchtkwaliteit te Beth Chaim en Kas Chikitu op uw website www.luchtmetingencuracao.org niet beschikbaar zijn.  Een jaar geleden heeft SMOC’s adviseur, de heer Michel Ruijter, aangeboden u te helpen bij de toen al bekende problemen hierbij. Gezien de veelvuldig optredende problemen verzoeken wij u ons dit aanbod opnieuw in overweging te nemen.
Gaarne uw reactie op korte termijn, mede gezien het belang van de beschikbaarheid van de meetgegevens in situaties zoals die zich deze en afgelopen week weer voordoen, namelijk het naar huis sturen van leerlingen door de milieuvervuiling van de Isla.
Hoogachtend,
Drs. P. van Leeuwen
Voorzitter SMOC
NG Gezien het grote belang van openbaarheid van zaken in deze ernstige milieuvervuilingsproblematiek wordt deze brief ook op facebook en website van SMOC geplaatst. De eerder verstuurde brief inzake de stankoverlast van Isla is hier ook op terug te vinden.

Reacties zijn gesloten