Transparantie: brief aan Minister van Volksgezondheid

De Minister van Volksgezondheid
Mevr. Jacintha Constancia
jacinta.constancia@curacao-gov.an

22 maart 2011
BETREFT: STANK ISLA EN NIET BESCHIKBAARHEID VAN MEETRESULTATEN LUCHTKWALITEIT
Geachte Minister, mevrouw Constancia,
Dank voor uw snelle reactie op onze vragen aan de Milieudienst. Op uw verzoek doe ik hierbij de gestelde vragen aan u persoonlijk toekomen. Wij vertrouwen op uw toezegging hierop te zullen antwoorden, hopelijk met dezelfde snelheid.
Gaarne verneemt SMOC van  u welke oorzaken de Milieudienst heeft gevonden voor de stank die er voor gezorgd heeft dat deze en afgelopen week meer dan duizend leerlingen van het MIL, en het Ancilla Domini en het Mariacollege naar huis gestuurd zijn, nadat zij en hun docenten onwel waren geworden door die stank. Uit de kranten vernamen wij dat de Milieudienst dit onderzoek vorige week gestart is.
Tevens verneemt SMOC gaarne van u wat de oorzaak is dat veelvuldig de meetresultaten van de luchtkwaliteit te Beth Chaim en Kas Chikitu op uw website www.luchtmetingencuracao.org niet beschikbaar zijn.  Een jaar geleden heeft SMOC’s adviseur, de heer Michel Ruijter, de heer Ras van de Milieudienst aangeboden te helpen bij de toen al bekende problemen hierbij. Gezien de veelvuldig optredende problemen verzoeken wij u ons de Milieudienst te verzoeken dit aanbod opnieuw in overweging te nemen.
Gaarne uw reactie op korte termijn, mede gezien het belang van de beschikbaarheid van de meetgegevens in situaties zoals die zich deze en afgelopen week weer voordoen, namelijk het naar huis sturen van leerlingen door de milieuvervuiling van de Isla.
 
Tot slot vernemen wij graag of het stellen van vragen aan de Milieudienst zinloos is (hetgeen overigens onze ervaring is, er wordt namelijk nooit gereageerd), en wij vragen voortaan rechtstreeks aan u kunnen stellen, per email.
Hoogachtend,
Drs. P. van Leeuwen
Voorzitter SMOC
NB Gezien het grote belang van openbaarheid van zaken in deze ernstige milieuvervuilingsproblematiek wordt deze brief ook op facebook en website van SMOC geplaatst. 
cc Interim Hoofd Milieudienst, de heer Ras

Reacties zijn gesloten