Isla moet stilgelegd worden

CURAÇAO – Stichting Schoon Milieu Op Curaçao (SMOC) voerde gisteren een gesprek met Minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). SMOC verzocht de Nederlandse regering  gebruik te maken van een waarborgfunctie als de Curaçaose overheid de Isla en BOO niet stillegt.

“Na jarenlang onbehoorlijk bestuur, moeten alle maatregelen getroffen worden om de bestaande schending van de mensenrechten en rechten van het kind te stoppen,” vertelt SMOC-voorzitter Peter van Leeuwen. Volgens de stichting zijn er voldoende gronden om de waarborgfunctie in te zetten.

Isla stilleggen
In de waarborgfunctie wordt gemeld dat de activiteiten van raffinaderij Isla per direct stilgelegd moeten worden totdat noodzakelijke maatregelen genomen zijn die de stankoverlast voorkomen. Daarnaast moet het affakkelen van procesgassen tot een kortdurende noodmaatregel beperkt worden, zodanig dat volledige verbranding gewaarborgd is.

BOO stilleggen
Het tweede punt dat gemeld wordt is dat de activiteiten van de BOO-elektriciteitscentrale stilgelegd moeten worden tot er maatregelen genomen zijn die de toelevering van benodigde utiliteiten aan de Isla raffinaderij garanderen. Bovendien moeten alle defecte ESP filters gerepareerd zijn en moeten alle filters minstens 80% minder stof uitstoten.

Situatie onhandelbaar
Volgens Van Leeuwen is het duidelijk dat de Isla de situatie niet meer in de hand heeft. De SMOC-voorzitter doelt hiermee op de scholen die gedurende de afgelopen wegens overlast moesten sluiten en de onderwijzers en kinderen die onwel werden. “Het eiland wordt geteisterd door enorme stank, roet- en geluidsoverlast”, aldus de stichting.

Delegatie verzoeken
Minister Donner heeft de delegatie toegezegd het verzoek van Van Leeuwen op juridische en politieke mogelijkheden voor Nederland te onderzoeken. Het is echter niet bekend wanner dit onderzoek afgerond moet zijn.

Bron: Versgeperst

Reacties zijn gesloten