Nafta: de ene is de andere niet

Zoals eerder aangegeven op deze site, de Isla heeft weer eens problemen. Naar het schijnt is er nafta gelekt. De meest logische vragen zijn dan natuurlijk: wat zit er in nafta? en in welke concentraties? en hoe verhouden die concentraties zich met de volksgezondheid? Graag gaat SMOC op deze vragen in.

Nafta is een verzamelnaam voor een groep koolwaterstoffen die ontstaat bij de destillatie van ruwe olie (aardolie). Er bestaat een onderscheid tussen lichte nafta en zware nafta, dit is een grof onderscheid. In lichte nafta zijn de moleculen kleiner, en in zware nafta juist weer groter. Tevens hangt het er ook van af waar de aardolie vandaan komt. Aardolie uit Rusland kent een andere samenstelling dan aardolie uit het Midden-Oosten. In dat opzicht is het lastig om te bepalen wat er nu precies in zit, als je niet kunt meten althans. Dat neemt niet weg dat er uitspraken kunnen worden gedaan over de samenstelling van nafta. Stoffen die hierin vaak voorkomen zijn bijvoorbeeld benzeen, tolueen en (in mindere mate) naftaleen. Tolueen is minder toxisch dan benzeen, maar kan wel leiden tot hoofdpijn en narcotische effecten zoals coma. Benzeen is een van de meest bekende kankerverwekkende stoffen en wordt gezien als een grote veroorzaker van longkanker. Naftaleen wekt de neiging tot braken op, veroorzaakt hoofdpijn en vermindert het aantal rode bloedcellen (Manahan, “Environmental Chemistry”).

Paracelsus schreef er lang geleden al over, maar toxiciteit -giftigheid- valt en staat met de dosis. Dit kan voor bovenstaande stoffen eenvoudig worden bepaald, door te meten. De Isla, maar ook de GGD, kunnen luchtmonsters nemen en met gaschromatografie de concentraties van de verschillende stoffen bepalen. Afgaande op de eerste signalen vanuit de samenleving, is dit nodig. Er zijn al mensen onwel geraakt, zo vernam SMOC uit de media.

Reacties zijn gesloten