Koninkrijksinstituut: SMOC snapt Rutte wel

Op onze website maakten wij melding van mooie woorden die Minister-president Rutte uitsprak (eind 2007). Hij was toen nog geen Minister-president, maar vond al wel, als fractievoorzitter van de VVD,  dat er ‘desnoods met een bestuurlijke aanwijzing [moest worden] ingegrepen’ door het Nederlandse kabinet. Inmiddels is de situatie met de Isla nog steeds rampzalig. Er zijn nog steeds geen boetes uitgedeeld door de Curaçaose overheid, ofwel de Curaçaose overheid handhaaft niet en dat doet zij al decennialang niet. Terwijl het onrechtmatig van de Isla al diverse keren is vastgesteld door de rechter, ook in hoger beroep (zie diverse vonnissen onder Juridisch op onze website). Met recht kan daarom worden gesteld dat er sprake is van ondeugdelijk bestuur. Jaarlijks sterven er minimaal 18 mensen als gevolg van (langdurige) blootstelling aan de rook van de Isla, daarnaast zijn er duizenden mensen die gezondheidsproblemen hebben (EcoRYS). De rechten van de mens, zoals bijvoorbeeld Art. 24 van Het Verdrag Inzake de Rechten van het Kind, worden hier op Dushi Korsou dus met voeten getreden. Kortom, volgens het Koninkrijksstatuut (die een ieder kan downloaden op de site van Comité Koninkrijksrelaties) dient het Nederlandse kabinet nu bestuurlijk in te grijpen. In het statuut staat mbt mensenrechten (Art. 43, lid 1 en 2):

  1. Elk der landen draagt zorg voor de verwezenlijking van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur.
  2. Het waarborgen van deze rechten, vrijheden, rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur is aangelegenheid van het Koninkrijk.

Wat staat Minister-president Rutte nu nog in de weg? Niets. SMOC snapt de woorden van Rutte van eind 2007 wel en waarderen zijn inzichten van destijds. Wat wil SMOC nu? Geen woorden, maar daden.

Reacties zijn gesloten