Uit de oude doos: “Rutte wil ingrijpen tegen de raffinaderij”

WILLEMSTAD (ANP) – Nederland moet volgens de VVD Curaçao op de vingers tikken omdat het eiland te weinig optreedt tegen overtredingen van milieunormen door de Venezolaanse Isla-raffinaderij van PdVSA. Fractievoorzitter Mark Rutte van de oppositiepartij in de Tweede Kamer zei zondag dat desnoods met een bestuurlijke aanwijzing ingegrepen moet worden.

Rutte neemt deel aan het tiendaagse bezoek van fractieleiders van de Tweede Kamer aan de Antillen en Aruba. Hij zei geschrokken te zijn van de ,,gele zwavelwolk” die vaak boven Curaçao hangt, en rapporten over de uitstoot van de raffinaderij. Vooral de overwegend arme bewoners in de wijken Veeris en Marchena hebben er volgens hem last van en lopen gezondheidsschade op.

Dat niet wordt opgetreden tegen het Venezolaanse bedrijf is volgens de VVD-leider een voorbeeld van hoe weinig slagvaardig en doortastend het eilandsbestuur soms opkomt voor het welzijn van de bewoners. Hij maakt zich zorgen over ,,deze politieke cultuur”, omdat hij hetzelfde zegt te zien in de huidige discussie over de staatkundige vernieuwing en de democratische en justitiële inrichting van de Antillen die daarbij hoort.

Volgens Rutte wordt telkens als er afspraken zijn gemaakt geprobeerd ,,terug te onderhandelen” vanuit allerlei belangen. Hij wees erop dat sommige bestuurders op Curaçao twijfelen of het eiland wel op de streefdatum van 15 december 2008 de autonome status moet krijgen, omdat in ruil voor het kwijtschelden van een groot deel van de schulden Nederland financieel toezicht krijgt. Terwijl dat volgens hem juist kansen biedt om het eiland economisch sterker en zelfstandiger te maken.

 ,,Ook door situaties rond de raffinaderij creëer je armoede”, stelt Rutte. Volgens hem zorgt het Venezolaanse bedrijf niet voor veel werkgelegenheid, maar levert het wel milieuproblemen voor het eiland op en groeien vele kinderen in een ongezonde situatie op.

Zo stelt scheikundeleraar Arjan Linthorst van het Maria Immaculata Lyceum, dat op circa een kilometer afstand ligt van de raffinaderij, dat zijn school vaak dicht moet wegens de stankoverlast. De leraar is ook lid van de stichting Schoon Milieu op Curaçao en roept al tijden dat ingegrepen moet worden. ,,De normen worden hier soms wel met een factor tien overschreden, terwijl de milieunormen op het eiland al vijf keer zo slap zijn als in Nederland.”

Begin vorige week heeft de Milieudienst van Curaçao overigens wel geregeld dat er een meetstation bij de raffinaderij wordt geplaatst, juist om de hoeveelheid overlast beter in de gaten te houden. Fractievoorzitter Pieter van Geel van het CDA zei tevens bezorgd te zijn over de situatie rond de raffinaderij, maar hij vindt dat het eiland zelf de problemen moet oplossen en dat Nederland desgewenst wel hulp kan bieden.

Bron: Spits (28 oktober 2007)

 

Reacties zijn gesloten