Uitstoot zwaveldioxide: een schande

Afgelopen maand vertoonde de Isla weer de nodige gebreken. Gemakshalve krijgt de BOO dan de schuld, maar uiteraard is de Isla zelf eindverantwoordelijk voor haar uitstoot van milieugevaarlijke stoffen. Welnu, de uitstoot van het giftige zwaveldioxide was afgelopen maand zeer fors (ter hoogte van Beth Chaim). Zie hieronder:

Reacties zijn gesloten