Persbericht: DeSOx sucks

De Isla kon niet of nauwelijks duidelijkheid verschaffen over de ‘catalyst poeder’ die afgelopen week vrijkwam na een incident met de catcracker. Geheel in lijn met voorgaande incidenten is de gemeenschap hiervan de dupe geworden. De poeder veroorzaakte materiële schade en gezondheidsschade. Hoe precies? Dat is lastig te beoordelen, want de Isla weigert om publiekelijk duidelijkheid te geven over de samenstelling van de ‘catalyst poeder’. Tussen neus en lippen door gaf de vervanger van Gijsbertha (Isla-woordvoerder) wel aan dat de ‘catalyst poeder’ geen vanadium bevat (Amigoe, 4 juni). Waarom noemt de woordvoerder dit expliciet? Vermoedelijk omdat SMOC al meerdere malen om duidelijkheid heeft gevraagd omtrent het gebruik van vanadium. Zoals gewoonlijk twijfelt SMOC aan de uitspraak van de vervangende woordvoerder. Waarom?

De Isla heeft in haar juridisch verweer altijd gewezen op het gebruik van het additief DeSOx: de ‘catalyst poeder’ (zie Eindvonnis Civiel Hoger Beroep van 12 januari 2010). DeSOx wordt gebruikt om het zwavelgehalte van de kraakproducten (uit de catcracker) te reduceren en de uitstoot van zwaveldioxide te verminderen. In feite is DeSOx een mengsel van stoffen. Deze stoffen bevatten zware metalen en een van die stoffen is dikwijls vanadiumpentaoxide (zie bv. Jiang e.a., Petroleum Processing and Petrochemicals, 2010). Daarnaast geldt dat TNO in 2007 de aanwezigheid van vanadium(pentaoxide) benedenwinds van de Isla heeft aangetoond. Is dit vanadium uitsluitend afkomstig uit de aardolie of gebruikt de Isla vanadiumpentaoxide in haar DeSOx? Oftewel, er zijn goede redenen om te twijfelen aan de informatie van de Isla. Hebben we het hier over een detail? Neen! Vanadiumpentaoxide is uitermate toxisch, evenals de andere stoffen uit DeSOx die zware metalen bevatten. Op www.stichtingsmoc.org kunt u hierover meer informatie vinden die op wetenschappelijke grondslag is gestoeld.

Tot slot. Ten behoeve van de volksgezondheid en het milieu is het daarom hoogtijd dat de Isla duidelijkheid verschaft over het incident van afgelopen week en over de samenstelling van de DeSOx die wordt gebruikt. De Isla weet namelijk drommels goed dat DeSOx zware metalen bevat die schadelijk zijn: DeSOx sucks (als het vrijkomt in de gemeenschap)!

Drs. Arjan Linthorst (bestuurslid SMOC)

Reacties zijn gesloten