Smoc: ‘Tijdens fakkelen geen metingen’

Tuesday, 21 June 2011 18:08

WILLEMSTAD — Vanaf het Isla-terrein kon men gistermiddag tussen half drie en vier uur dichte, zwarte rookontwikkeling waarnemen die door fakkelen werd gevormd. De voorzitter van Stichting Schoon Milieu Op Curaçao (Smoc), Peter van Leeuwen, wijst erop dat de luchtmetingen bij het meetstation Kas Chikitu, ‘precies in dat tijdsbestek niet op de website – www.luchtmetingencuracao.org – geregistreerd werden’.

“Volgens de Isla zelf, wordt er hier niet meer gefakkeld dan bij andere raffinaderijen, zo werd laatst tegenover de rechter verklaard”, aldus Van Leeuwen. Smoc verwijst naar bestaande rapporten waaruit zou blijken dat er op Curaçao excessief gefakkeld zou worden. De milieuorganisatie heeft een kleine week geleden, twee dagen lang voor de rechter gestaan omdat de stichting in beroep gaat om haar verzoek voor voorlopige voorzieningen en handhaving te bewerkstelligen. Met voorlopige voorzieningen wordt bedoeld het onmiddellijk staken van het fakkelen van giftige waterstofsulfide bevattende gassen en het fakkelen (maximaal twaalf uur) uitsluitend als noodmaatregel toe te passen. De verwachting is dat de rechter morgen uitspraak doet.
“Bij het fakkelen wordt niet alleen zwavel(dioxide) gevormd, maar honderden andere stoffen, gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen, en dat is juist het grote probleem van Isla. Er wordt gefakkeld met fakkels die te weinig capaciteit hebben, onvoldoende stoomtoevoer en dus onverantwoord”, aldus Van Leeuwen.

Bron: Amigoe

Reacties zijn gesloten