Verzoek SMOC aan Milieudienst om informatie over uitstoot

“MILIEU EN NATUUR BEHEER”

T.A.V. DE HEER TICO RAS, INTERIM HOOFD
Sta. Rosaweg124

3 juni 2011

BETREFT: uitstoot Catcrackerpoeder 2 juni 2011 
  
Geachte heer Ras,
 
In aansluiting op onze 8 vragen van 1 juni 2011 over de oilspills en meer, verzoeken wij u ons mee te delen welke informatie u heeft over de uitstoot van Catcrackerpoeder door de Isla op 2 juni 2011, met als gevolg poeder tot in Julianadorp met o.a. zieke honden tot gevolg. Helaas bleek uw dienst volledig onbereikbaar per telefoon, heeft u daar een verklaring voor?
  
Volgens Isla woordvoerder, de heer Van Putten, betreft het ongevaarlijk katalysatorpoeder, zo liet hij mij gisteren telefonisch weten. Hij kon mij niet vertellen welke katalysator het betreft. Hij zal dat nog uitzoeken en de daarbij behorende Safety Material Data Sheet heb ik bij hem opgevraagd. Hij heeft enkele adressen in Julianadorp bezocht en geadviseerd het poeder simpel op te vegen.
  
Wij verzoeken u ons informatie te verstrekken over de hoeveelheid, soort, mate van vervuiling van het (geregenereerde) katalysatorpoeder en de gevolgen daarvan voor de gezondheid van mens en dier? Zoals bekend wordt de katalysator geregeneerd en verontreinigd met stoffen afhankelijk van welk proces (welke ‘feed’) gaande is in de Catcracker. Ook verzoeken wij u ons de MSDS te doen toekomen, met alle (gezondheids/toxicologische)informatie over de katalysator). Deze informatie is Isla verplicht u te geven op grond van haar Hindervergunning.
  
Wij vetrouwen op een spoedige reactie uwerzijds, uiterlijk binnen 1 week, mede gezien de rechtszitting van 13 juni aanstaande.
  
 
Hoogachtend,

Drs. P. van Leeuwen
Voorzitter SMOC
cc Minister, Mevrouw Constancia

Reacties zijn gesloten