Actiecomité BASTA! doet aangifte tegen Isla-raffinaderij

Actiecomité BASTA! doet strafrechtelijke aangifte tegen de Isla. Volgens de actiegroep is zowel de overheid van Curaçao als de raffinaderij niet van plan een einde te maken aan de milieuvervuiling waardoor dagelijks mensenlevens op het spel worden gezet.

Woordvoerder Jora de Jong van BASTA! is zich ervan bewust dat het inslaan van de stafrechtelijke weg een laatste redmiddel is, maar concludeert dat alle initiatieven de afgelopen jaren – van diverse kanten – niet hebben geleid tot het stopzetten van de normoverschrijdende en gevaarlijke uitstoot door de raffinaderij Isla.

BASTA! is een bewonersinitiatief van verschillende wijken onder de rook van de Isla en ontstond in juni van dit jaar nadat een incident op de raffinaderij verschillende wijken onder een toen onbekend wit poeder legde. Later bleek dit om het uiterst giftige catcrackerpoeder te gaan.

Strafbaar
De actiegroep beroept zich in haar aangifte op artikel 179a van het Wetboek van Strafrecht (SrNA), waarin ‘Hij die opzettelijk en wederrechtelijk een stof op of in de bodem, in de lucht of in het oppervlaktewater brengt’, strafbaar wordt gesteld.

Jora de Jong van BASTA!

Jora de Jong van BASTA!

Daarvan is volgens De Jong sprake nu uit onderzoek blijkt dat de milieuverontreiniging van de raffinaderij jaarlijks achttien vroegtijdige sterfgevallen veroorzaakt.

Metingen
BASTA! beschikt over objectiveerbare en verifieerbare metingen van de milieudienst, TNO en een deskundigenbericht dat de Isla-uitstoot stoffen bevat die schadelijk zijn voor de volksgezondheid.

Ook de vonnissen in de civiel-rechtelijke procedure tussen PdVSA en bewoners/milieubeweging en de bestuurlijke procedure tussen de Curaçaose overheid en de stichting Schoon Milieu op Curaçao (SMOC), bevatten voldoende aanleiding om de strafrechtelijke weg in te slaan, volgens De Jong.

Bewoners
Onderzoek uitgevoerd door de GGD in 2007 wijst volgens BASTA! uit dat 45 procent van de inwoners van wijken onder de rook gezondheidsschade heeft opgelopen en onder behandeling is van een arts. Uit dit onderzoek blijkt ook dat 85 procent van de bewoners zeer ongerust is en graag een medische checkup wil krijgen. Nog eens 75 procent is bang voor een ongeluk bij de raffinaderij.

Hoewel de overheid – met dit onderzoek – bewoners beloofd heeft daadwerkelijk aandacht te geven aan het probleem van de ernstige milieuschade, zijn de aanbevelingen uit het GGD-rapport niet overgenomen en is de vervuiling alleen maar toegenomen, stelt De Jong.

Gevangenisstraf
Mocht de aangifte leiden tot een strafzaak dan hangt de PdVSA een gevangenisstraf van twaalf jaar boven het hoofd voor het in gevaar brengen van de openbare gezondheid of vijftien jaar, als bewezen kan worden dat er levensgevaar voor een ander te duchten is en de vervuiling iemands dood ten gevolge heeft.

Bron: RNW

Reacties zijn gesloten