SMOC wraakt rechter Loeb in Isla zaak

Vandaag was behandeling van een door Smoc vorige week ingediend wrakingsverzoek (aangehecht) van rechter Loeb.
Als voorzitter van SMOC heb ik naar aanleiding van de zitting van 17 oktober en wat daaraan vooraf is gegaan op 19 oktober gewraakt. Ik heb dit vandaag tegenover de wrakingskamer, voorgezeten door Mr. Joop Drop, toegelicht aan de hand van mijn ‘pleidooi’.
Aan mijn zijde was mijn advocaat Sandra in ‘t Veld aanwezig om samen met mij vragen van de wrakingskamer te beantwoorden.
Ik ga er van uit dat de inhoud van mijn wrakingsverzoek en ‘pleidooi’ voor zich spreekt. Smoc stelt kort samengevat dat zij geen vertrouwen heeft in een eerlijke procesvoering, die geschaad is door de rechter Loeb. (Mr Loeb is lid van de Raad van State van Nederland). De heer Loeb heeft de heer Drop laten weten geen reactie te geven op het wrakingsverzoek.
Uitspraak volgt uiterlijk over 11 dagen op 7 november.
Hoogachtend,
Drs. Peter van Leeuwen
Voorzitter SMOC
De pleidooien kun u hier downloaden: PleidooiwrakingVanLeeuwen27okt2011 en Pleitnotitiewraking27okt2011.

Reacties zijn gesloten