Uit de oude doos: ‘SHELL wilde asfaltmeer opruimen?’

De milieuproblematiek inzake de Isla is niet van de laatste weken, zoveel is wel bekend. Ter illustratie daarom weer een bijdrage uit de categorie “Uit de oude doos”.

Medio jaren 80 verkocht SHELL de Isla aan het Eilandgebied Curaçao. Afgaande op de koopovereenkomst was SHELL zich er goed van bewust dat de Isla diverse milieuproblemen veroorzaakte. Het zal daarom zijn dat SHELL expliciet liet opnemen in de koopovereenkomst dat zij gevrijwaard zal blijven van milieuschadeclaims. Dus mocht iemand nog de veronderstelling voorstaan dat SHELL geen kennis en bewustzijn had over milieuproblematiek, dan is dat bij deze gelogenstraft. Ook niet verwonderlijk natuurlijk, want in 1962 verscheen al de beroemde Silent Spring van Rachel Carson. Dit resulteerde in 1970 in de oprichting van de US Environmental Protection Agency in de VS. Milieu stond in de jaren 70, mondiaal gezien, dan ook prominent op de agenda. SHELL kende als multinational die agenda ook en desnoods waren de rapporten van Dr. Kroon, van eind jaren 70 en beginjaren 80 over de volksgezondheid op Curaçao, het laatste duwtje voor dit besef. Want SHELL heeft een troep achtergelaten. Het meest bekende voorbeeld hiervan is het asfaltmeer. Afgaande op een motie van de Tweede Kamerleden Middelkoop en Rosenmöller wilde SHELL hier, na de verkoop van de Isla, geen verantwoordelijkheid voor nemen. Toch was SHELL in 1997 bereid om expertise te verlenen om het asfaltmeer op te ruimen. Feit of fictie? Oordeel zelf na het lezen van het antwoord van toenmalig Minister Voorhoeve.

Reacties zijn gesloten