Gezondheidsoverlast Isla: aromaten

Gisteren was het weer hommeles. Scholen moest sluiten vanwege de stank van de Isla. SMOC heeft gisteren de voornaamste oorzaak van de stank uitgelegd. Uiteraard heeft SMOC ook de nodige reacties uit de samenleving mogen ontvangen en dat is logisch. De stank hebben we uitgebreid uitgelegd. Dat neemt niet weg dat de gezondheidsoverlast ook in het geding was. Uit berichtgeving van de lokale media blijkt dat er leerlingen en docenten onwel zijn geraakt. Hetgeen in overeenstemming is met wat SMOC gisteren heeft gemeld inzake alkylthiolen en arylthiolen. Maar er is meer. Naast de alkylthiolen en arylthiolen, die vooral stank veroorzaken, zijn er ook zogenaamde aromaten. Het ligt in de lijn der rede om aan te nemen dat de gasoline ook deze stoffen bevatten. En ja, die verdampen zoals Gijsbertha beweerde. Het gezondheidsprobleem wordt daarmee juist groter, je ademt het immers makkelijker in dan een vloeistof……..Afgaande op de grote hoeveelheid leerlingen en docenten die gisteren naar huis zijn gestuurd en waarvan een gedeelte ook nog onwel raakte, mogen we de gezondheidsoverlast niet bagatelliseren. Welke aromaten waren er aanwezig? Bijvoorbeeld benzeen, maar ook tolueen. Zowel hier als hier kun je gezondheidsinformatie vinden over deze stoffen.

Reacties zijn gesloten