Amigoe: ‘SMOC: KAMERLEDEN VERBAASD OVER WEERGAVE SCHOTTE’

WILLEMSTAD — Peter van Leeuwen, voorzitter van Stichting Schoon Milieu op Curaçao (Smoc), stelt dat verschillende Tweede Kamerleden, die eergisteren op Curaçao waren, ‘uiterst verbaasd’ hebben gereageerd op een uiteenzetting van premier Gerrit Schotte (MFK) over het aandeel in de vervuiling van de raffinaderij op het eiland.

“De premier heeft het zo over laten komen alsof de BOO-energiecentrale de voornaamste vervuiler op het eiland zou zijn, wat pertinent niet op de waarheid berust”, aldus Van Leeuwen. 

De Smoc-voorzitter heeft meerdere Kamerleden uitvoerig gesproken, zoals Ineke van Gent (GroenLinks), André Bosman (VVD) en Wassila Hachchi (D66). “Deze Kamerleden zetten zich allen in tegen milieuvervuiling en hebben grote kennis over dit onderwerp, vandaar hun grote verbazing over de uitspraken van de premier. Ik heb dit overigens eerder meegemaakt, tijdens het koninklijk bezoek, toen de heer Schotte de kwestie ook zo heeft doen overkomen in het bijzijn van prins Willem Alexander. Ik heb dit natuurlijk meteen weersproken en duidelijk gesteld dat 30 procent van de vervuiling de BOO aangerekend kan worden en de overgrote meerderheid van 70 procent aan de raffinaderij. Dit zijn bekende data, die ook tijdens de rechtszaken aan bod zijn gekomen en waar de premier de beschikking over heeft”, aldus Van Leeuwen. Hij licht toe dat de premier zich tijdens zijn presentatie zou hebben gericht op de vele inspanningen van de huidige regering om de BOO weer op te krikken en de geplande overstap naar schonere brandstof. “Dit zijn natuurlijk hele goede voornemens, maar men moet de zaak wel in perspectief blijven zien. De raffinaderij is de grootste veroorzaker van vervuiling van het milieu en vandaar dat het komen tot een toekomstvisie van uiterst belang is. De premier heeft namelijk een mogelijke doorstart van de raffinaderij, met minder milieuvervuiling, gekoppeld aan het oplossen van de BOO-problematiek, wat dus een vertekend beeld oplevert.” 

Visie in mei

De huidige afspraak met Nederland is dat de Curaçaose regering in januari een voorstel voor een doorstart van de Isla-raffinaderij zal presenteren, die voor veel minder uitstoot van schadelijke gassen moet zorgen. Een tussenrapport wordt begin januari verwacht en de uiteindelijke visie in mei.

Bron: Amigoe

Reacties zijn gesloten