RNW: ‘Spies bereid om Curaçao te helpen met aanpak Isla’

Nederland zal Curaçao helpen met technische kennis, contacten en organisatorische ondersteuning om de milieuproblemen met de Isla-raffinaderij aan te pakken, als de Curaçaose regering hierom vraagt.

Dat zei de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Liesbeth Spies, voorafgaand aan haar bezoek aan de raffinaderij in Willemstad. Spies bezocht dit weekend de Isla-raffinaderij en liet zich ook uitgebreid informeren door de Stichting Schoon Milieu op Curaçao (SMOC) over de milieuproblemen met de Isla.

De minister voegde daaraan toe dat een dergelijk verzoek nog niet gedaan is door de regering Schotte. Op Aruba zegde de minister Nederlandse ondersteuning voor behoud van de daar gevestigde Valero-raffinaderij toe, nadat daar wel een verzoek door premier Eman werd ingediend.

 Mr. Sandra in 't Veld, minister Liesbeth Spies en Smoc-voorzitter Peter van Leeu

Foto (Bea Moedt): Mr. Sandra in ‘t Veld, minister Liesbeth Spies en Smoc-voorzitter Peter van Leeuwen

Interne aangelegenheid
Tijdens de gesprekken liet de kersverse bewindsvrouw weten dat het Isla-dossier een interne Curaçaose aangelegenheid is, waar Nederland dus  alleen op zal acteren als daarom gevraagd wordt. De betrokkenheid van Nederland is volgen Spies duidelijk neergelegd in de Isla-paragraaf van het Sociaal Economisch Initiatief (SEI). Aan die afspraken zal Nederland de Curaçaose regering houden. Concreet betekent dit dat premier Schotte op 31 mei met een toekomstvisie over de raffinaderij moet komen, anders zal Spies de SEI-gelden blokkeren. “Er moet dan een plan van aanpak liggen, waarmee de lange discussie over deze raffinaderij kan worden afgerond”, aldus de minister.

Geen witte rook
Peter van Leeuwen van SMOC ziet met minister Spies ‘alweer de vijfde Nederlandse paus langskomen zonder dat er witte rook uit de schoorsteen van de Isla komt’. De voorzitter van SMOC heeft wel vertrouwen in de daadkracht van Spies, maar constateert dat de minister Curaçao nog niet aanspreekt op het ‘hier en nu’. “In het SEI zijn afspraken gemaakt over versterking van de milieudienst en het handhaven van de vergunningsnormen. De invulling daarvan wordt door Curaçao totaal niet aangepakt. Wij vinden dat dáár nu juist prioriteit ligt”, aldus Van Leeuwen. “De regering van Curaçao is zelfs in beroep gegaan tegen de uitspraken van het Hof om de Isla te houden aan de vergunningsnormen. Daarmee schendt Schotte de afspraken die met Nederland zijn gemaakt. Als de minister Curaçao daarop aanspreekt, hebben de bewoners onder de rook morgen misschien schone lucht”, zegt Van Leeuwen.

Europese Hof
SMOC heeft de minister proberen duidelijk te maken dat de Isla-problematiek wel degelijk op het bordje van Nederland terecht zal komen, wanneer de milieubeweging een klacht gaat neerleggen bij het Europese Hof van Justitie. “Mocht dat gebeuren,” zo stelt Spies in een reactie, “dan zal Curaçao daarop worden aangesproken in de Rijksministerraad.”

Volgens de raadsvrouw van SMOC, mr. Sandra in ‘t Veld, ziet Spies daarmee over het hoofd, dat niet Curaçao maar Nederland aangeklaagd wordt op grond van de CO2 uitstoot van de Isla en de Rechten van de Mens. “Uiteindelijk is het dan een zaak van ‘goed bestuur’ en dat is door middel van de waarborgfunctie in het Statuut geregeld: een koninkrijksaangelegenheid”, aldus In ‘t Veld.

Bron: RNW

Reacties zijn gesloten