‘De stank verklaard’

Zojuist berichtte Versgeperst dat het MIL de deuren moest sluiten vanwege stankoverlast van de Isla. Dit is uiteraard niet de eerste keer. Afgaande op de eerste metingen zoals weergegeven op www.luchtmetingencuracao.org blijkt dat er een flinke piek was in de uitstoot van zwaveldioxide (SO2) ter hoogte van Beth Chaim. Een bekend gegeven van raffinaderijen is dat uitstoot van zwaveldioxide veelal gepaard gaat met de uitstoot van VOC’s. Een deel van die VOC’s veroorzaakt stankoverlast en/of is gevaarlijk voor de volksgezondheid. Voor meer informatie hierover zie bijvoorbeeld hier en hier.

Drs. Arjan Linthorst

Reacties zijn gesloten