Van Gent maakt zich in Tweede Kamer sterk voor de mensen onder de rook

Bijna is het zover, dan is het 31 mei en moet Schotte c.s. een plan van aanpak hebben inzake de problematiek van de Isla. Van Gent (GroenLinks; Tweede Kamer) heeft Minister Spies hier wederom over bevraagd. Althans, dat blijkt uit het (ongecorrigeerde) verslag van een vergadering (d.d. 19 april 2012) van de Vaste Commissie voor Koninkrijksrelaties. Het verslag is hier te downloaden.

Reacties zijn gesloten