Waarborgfunctie en de Isla: een ‘vertrouwelijk’ rapport van De Tweede Kamer

Vorige week heeft er een besloten vergadering plaatsgevonden van de Vaste Commissie voor Koninkrijksrelaties (Tweede Kamer) over de waarborgunctie. Vermoedelijk werd hier een vertrouwelijk rapport besproken.

Hoe dan ook, vanuit de commissie lever er diverse vragen aan Rutte c.s. (inclusief Spies) inzake de waarborgfunctie, waaronder een vraag over de Isla:

,,Is er aanleiding om de waarborgfunctie te richten op andere punten dan de in beleidsdoorlichting geëvalueerde instituties, zoals bijvoorbeeld bij de problemen rondom de Isla?”

Deze vraag vloeit voort uit een document d.d. 28 februari onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van Vaste Commissie voor Koninkrijksrelaties, Dr. Van der Burg. U kunt het document hier downloaden: Waarborgfunctie18april2012. Sinds 18 april is dit online.

Reacties zijn gesloten