Maandelijkse archieven: juni 2012

Voor Spies geen rentmeesterschap

Sinds 25 juni staat er een lijst met antwoorden van Minister Spies op Kamervragen online op de site van haar ministerie. Een van de vragen heeft betrekking op de Isla. Ziet Spies een probleem voor wat betreft het schenden van mensenrechten door de Isla. Uit haar antwoorden blijkt, of lijkt alsof, dat ze dat probleem niet ziet. Vreemd is dat als je bedenkt dat er toch ook rechters zijn geweest die het onrechtmatig handelen van de Isla hebben aangetoond met … Lees meer

Waar zijn de (huis)artsen op Dushi Korsou?

De Isla is aan het verbouwen en dat mag ook wel, want de oudste koffiemolen van Curaçao bromt en bromt maar steeds halfgebakken door. Halfgebakken want de productiviteit is de laatste paar jaar aanzienlijk minder. Naar het schijnt wordt een groot gedeelte van het Isla-terrein nauwelijks gebruikt, maar als de activiteit plots toeneemt dan kan de Isla nog steeds heel raar brommen. De uitstoot van vervuilende stoffen neemt dan fors toe. SMOC heeft al diverse van deze stoffen onder de … Lees meer

Versgeperst: ‘Wij houden de regering in de gaten’

CURAÇAO – “Met het onlangs bekendgemaakte plan van aanpak concentreert de overheid zich op de alternatieven voor de raffinaderij en niet op het raffinaderij terrein.” Dat meldt GreenTown. De organisatie geeft aan de regering nauwlettend te volgen over hoe zij denkt de raffinaderij Isla te kunnen moderniseren. De organisatie geeft wel aan dat een aantal punten nog nader uitgezocht dienen te worden maar vindt dat de rapporten op een aantal punten nog onduidelijk is. “Dit maakt het voor buitenstaanders lastig de … Lees meer

Volkskrant: ‘Curaçao wil raffinaderij niet sluiten of verplaatsen ‘

Curaçao wil de omstreden Isla-raffinaderij op het eiland behouden en moderniseren. De opties om de raffinaderij te sluiten of verplaatsen zijn terzijde geschoven. Dat heeft minister-president Gerrit Schotte gisteravond gezegd. Met Nederland was overeengekomen dat voor eind mei een keuze zou worden gemaakt tussen sluiten, verplaatsen of vernieuwen. Milieu-organisaties uiten al lange tijd kritiek op de vervuiling van de raffinaderij, die dicht bij wijken ligt. Schotte erkent dat modernisering noodzakelijk is, maar benadrukt het belang van de raffinaderij voor de … Lees meer

UNICEF: Kinderrechten op Dushi Korsou

SMOC heeft de goede gewoonte om zich in berichtgevingen te baseren op degelijk onderzoek. Momenteel wordt er in opdracht van UNICEF onderzoek gedaan naar de rechten van het kind op Dushi Korsou. Dit staat als zodanig ook beschreven in het jaarplan 2012 van UNICEF. SMOC verwacht binnenkort de resultaten van dit onderzoek. In dit onderzoek zal aandacht zijn voor de overlast die de Isla al decennialang veroorzaakt en waarvoor meerdere malen scholen de deuren hebben moeten sluiten. Wellicht heeft SMOC … Lees meer