Waar zijn de (huis)artsen op Dushi Korsou?

De Isla is aan het verbouwen en dat mag ook wel, want de oudste koffiemolen van Curaçao bromt en bromt maar steeds halfgebakken door. Halfgebakken want de productiviteit is de laatste paar jaar aanzienlijk minder. Naar het schijnt wordt een groot gedeelte van het Isla-terrein nauwelijks gebruikt, maar als de activiteit plots toeneemt dan kan de Isla nog steeds heel raar brommen. De uitstoot van vervuilende stoffen neemt dan fors toe. SMOC heeft al diverse van deze stoffen onder de aandacht gebracht. Dit keer is er aandacht voor TSP. Afgelopen week steeg de uitstoot van TSP (Total Suspended Matter) namelijk, zo blijkt uit eerste metingen, naar waarden van zelfs 270 microgram per kubieke meter. Dit trok mijn aandacht. Waarom?

Vrij recent publiceerden Lipfert en Murray hun artikel “Air pollution and daily mortality: A new approach to an old problem” in het wetenschappelijk tijdschrift Atmospheric Environment (accepted for publication March 2, 2012)). Lipfert en Murray laten zien dat elke stijging van 10 microgram TSP per kubieke meter in de atmosfeer zorgt voor een significante stijging in de mortaliteit onder de zwakkeren van de samenleving. Die stijging is er vooral op de korte termijn (lees als: dagen ipv jaren). Met dit gegeven zou ik een onderzoeksonderwerp hebben als ik huisarts zou zijn op Curaçao of bij de GGD werkzaam zou zijn: is het werk van Lipfert en Murray ook van toepassing inzake de Isla? Vast en zeker, want Eco-RYS wist al eerder een relatie te leggen tussen de uitstoot van de Isla en het aantal vroegtijdige doden per jaar. Met het werk van Lipfert en Murray neemt de kans toe om de dood van individuen oorzakelijk te kunnen relateren aan de Isla. Ja, dan komt het wel erg dichtbij als je familieleden hebt die hartproblemen of longproblemen hebben.

In de beginjaren 80 hadden we op Dushi Korsou Dr. Kroon die als arts flink van zich liet horen inzake de Isla. Welke (huis)arts wordt nu de nieuwe Dr. Kroon?

Arjan Linthorst

Reacties zijn gesloten