RNW: ‘Curaçao doet niet aan milieu-inspectie’

Curaçao heeft sinds de nieuwe status als land in 2010 nog steeds geen Milieu-inspectiedienst. Dat bevestigt Inspecteur-Generaal Bernard Whiteman. Het directe gevolg daarvan is dat er op Curaçao totaal geen controle wordt gedaan op alles wat het milieu en daardoor zelfs de volksgezondheid in gevaar kan brengen.

Een interne werving bij de overheid heeft niets opgeleverd, daarom week Whiteman vorige maand uit naar Nederland voor hulp. Samenwerking is beloofd, maar een concrete oplossing ligt er nog niet. Volgens Peter van Leeuwen, voorzitter van de milieuorganisatie SMOC, ligt het probleem bij de Curaçaose overheid, die volgens hem ‘geen prioriteiten stelt en willens en wetens de handhaving op milieugebied klein houdt.’

Geen controle
Volgens het businessplan van de overheid zou er met ingang van 10-10-‘10 een afdeling Milieu-inspectie op worden gezet. Maar die is er nog steeds niet omdat er tot op heden geen Milieu-inspecteur is gevonden om die afdeling op te zetten. Er is wel een overheidsafdeling Landbouw, Natuur en Milieu op Curaçao, maar die heeft geen onafhankelijke controlerende positie.

“Dat betekent concreet dat alle zaken die mislopen of tegen de wet zijn op milieugebied niet worden geïnspecteerd”, vertelt Whiteman. Dat staat in schril contrast met alle groene initiatieven waar de overheid zich voor inzet.

Geen handhaving Hindervergunning
Whiteman bevestigt ook dat door het ontbreken van een milieu-inspectie er ook niet wordt gecontroleerd op de Hinderverordening. Die verordening is in 1994 in het leven geroepen en vereist een hindervergunning voor alle activiteiten die hinder kunnen veroorzaken of het milieu kunnen belasten. In de vergunning worden de activiteiten aan voorwaarden gebonden.

Eén van de bedrijven die zo’n vergunning heeft is de Isla Raffinaderij. “Het ontbreken van controle of de Isla zich wel aan de normen en afspraken van de Hindervergunning houdt is altijd het zwaartepunt geweest in onze zaak”, vertelt Van Leeuwen. “Ik heb het parlement daarover ook keer op keer ingelicht en om opheldering gevraagd. Ook de Milieudienst zelf erkent dit probleem.”

“De meetapparatuur is er wel, maar het feit dat de uitstootnorm dit jaar al drie keer is overschreden zonder dat er iets aan wordt gedaan zegt al meer dan genoeg. Er is niemand die handhaaft”, aldus Van Leeuwen.

Oplossing ontbreekt
Volgens het businessplan dat het Ministerie van Gezondheid, Milieu & Natuur in 2010 presenteerde zou er in het eerste kwartaal van 2012 een beleidsplan moeten liggen ten aanzien van het handhaven van wettelijke milieuregelingen en dus ook een Milieu-inspectiedienst.

Voormalig directeur van de Milieudienst, Tico Ras, mag echter niets zeggen zonder toestemming van de verantwoordelijke minister Jacintha Constancia en die is op haar beurt onbereikbaar voor commentaar. Ook op de website van het Ministerie van Gezondheid, Milieu & Natuur wordt met geen woord gerept over een Milieu-inspectiedienst noch een vacature voor een Milieu-inspecteur.

Bron: RNW

Reacties zijn gesloten