Persbericht SMOC: ‘Olieramp Jan Kok’

Geachte redactie,

Vermoedelijk vorige week zondag zijn de zoutpannen van Jan Kok vol ruwe olie gestroomd, afkomstig van opslagtanks te Bullenbaai (C.O.T). Voorlopige verklaring van Refineria Isla: in de tank wordt ruwe olie opgeslagen. daarin bevindt zich water als ‘vervuiling’. Na tijd ‘rusten’ in de tank zakt water naar bodem tank en wordt dan via kraan uitgestroomd. Zodra er olie aankomt wordt de kraan dichtgedraaid. Het water wordt via oilcatcher gereinigd en in open wateren geloosd. Zondag 19 mei is de kraan niet dichtgegaan en is olie dus mee gestroomd en in open water terechtgekomen. Isla onderzoekt hoe dit heeft kunnen gebeuren.

De olie kon de zoutpannen instromen, vooral omdat er geen oil boom aanwezig is bij de ingang (soort plastic band die olie tegenhoudt).

De gevolgen zijn dramatisch voor het ecologisch evenwicht en de natuur en flora en fauna. Flamingo’s nog nauwelijks te zien (weggevlogen, op tijd?), een klein aantal staat er nog waarvan enkele zwaar besmeurd met ruwe olie, die zeer waarschijnlijk tot de dood zal leiden.
Isla is pas vanaf gisteren begonnen met een (veel te klein) aantal mensen en materieel om de ergste plek af te graven. De overheid is gisteren voor het eerst, op ons aandringen, gaan kijken met 3 vertegenwoordigers van Ministerie van Volksgezondheid en Milieu, en van de GGD.

Er ligt (nog steeds!) geen oil boom, er gebeurt vrijwel niets. Vrijwilligers hebben gisteren getracht flamingo’s te redden, vooralsnog zonder resultaat.

Enkele foto’s voeg ik bij. Zowel Refineria Isla als Refineria di Korsou vertegenwoordigers gaan er van uit “dat het wel mee valt”. Zonder uitgebreid onderzoek, zonder inspectie, het is vooral deze lakse houding die tekenend is voor het milieubeleid en besef van overheid en vervuilers. SMOC heeft vaker gewaarschuwd dat het ontbreken van een effectieve milieudienst, en een rampenplan tot ernstige gevolgen kan leiden. Het prachtige natuurgebied van Jan Kok is daarvan
het slachtoffer. Als u zelf gaat kijken, en langs de zoutpannen loopt (vooral ook oostzijde) zult u geschokt worden hoeveel olie er de natuur verwoest heeft.

Voor alle informatie en foto’s verwijs ik u naar onze facebook: smoccuracao.

Drs. Peter van Leeuwen (voorzitter SMOC)

 

Reacties zijn gesloten