Spies informeert Tweede Kamer over de Isla

Minister Spies heeft met een brief (d.d. 28 juni 2012) de Tweede Kamer geïnformeerd over haar bezoek aan Curaçao. De Kamerleden zijn ook over de Isla geïnformeerd  Dit schrijft Spies:

,,Met de heer Schotte heb ik ook over de Isla raffinaderij gesproken. Hij heeft een toelichting gegeven op het plan van aanpak zoals dat eind mei door de regering van Curaçao is vastgesteld. Daarbij zal Curaçao een tweesporenbeleid voeren. Curaçao zal op korte termijn een of meerdere investeerders trachten te vinden om een modernisering van de Isla raffinaderij te realiseren. Na die modernisering zal de raffinaderij moeten voldoen aan internationaal gangbare milieunormen. Tegelijkertijd zal Curaçao voorbereidingen treffen die sluiting in 2019 mogelijk maken voor het geval modernisering niet gerealiseerd kan worden. Ik zal de ontwikkelingen met betrekking tot de Isla raffinaderij blijven volgen en in het bijzonder de uitvoering van het plan van aanpak door Curaçao. Ik zal u daar op gezette tijden over informeren. Bijgaand stuur ik u het Plan van Aanpak van de regering van Curaçao aangaande de toekomst van de Isla raffinaderij, alsmede een rapport met de meetresultaten van de luchtkwaliteit over het jaar 2011.1 Een samenvatting van het Ecorys rapport waar het plan van aanpak op gebaseerd is, zal op korte termijn door Curaçao openbaar worden gemaakt. Bijgaand treft u tevens de antwoorden aan op de schriftelijke vragen van het lid Van Gent (GroenLinks) over de toekomstplannen van de ISLA raffinaderij. Deze werden ingezonden op 1 juni 2012 met kenmerk 2012Z10953 (Aanhangsel Handelingen II 2011/12, nr. 2898).”

Bron: www.officielebekendmakingen.nl (“Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012”)

Wat zijn internationale gangbare milieunormen? Nou dit is wel enigszins subjectief, maar een gerespecteerd referentiekader is de WHO.

 

Reacties zijn gesloten