Gezocht: politieke wil

Eerst wat oud nieuws. Medio 2011 zijn er grote olievlekken op het water te bespeuren ter hoogte van Blue Bay. Juni 2010 is er een explosie op het terrein van de Isla. Hemelvaartsdag 2011: er ontsnapt catcrackerpoeder. Is dit alles? Nee hoor, als gevolg van incidenten zijn er benzinedampen uitgestoten over woonwijken, raakte een Isla-werknemer gewond door waterstoffluoride, enz. En nu vrij recent ook nog de olieramp aan de zuidkant van Curaçao ter hoogte van Jan Kok erbij, waarvoor de Isla in eerste instantie het boetekleed aantrok, om het vervolgens direct weer uit te trekken. Voor uw eigen beeld: zwarte flamingo’s ipv roze, zwarte in olie gedrenkte krabben, vissen die je niet meer moet consumeren, etc. RdK (Refineria di Korsou) laat inspecties achterwege en de Milieudienst, die het de Isla sowieso niet moeilijk maakt, blinkt ook nu weer uit in disfunctioneren. Een bekend en oud liedje dus.

In meer of mindere mate slaat het voorgaande op acute toxiciteit –giftig op korte termijn- van mens en milieu. Uit eerdere rapporten is gebleken dat de Isla zich met de uitstoot van onder andere zwaveldioxide en fijn stof ook schuldig maakt aan chronische toxiciteit –giftigheid bij langdurige blootstelling-, zo blijkt uit onderzoek van EcoRYS in 2005 dat werd uitgevoerd in opdracht van de Curaçaose overheid. Als het voorgaande bij elkaar wordt opgeteld dan is het wat SMOC betreft hoogtijd dat er veiligheidsonderzoek wordt gedaan naar de naleving van voorschriften, installaties en de bedrijfscultuur van de Isla. In het Koninkrijk der Nederlanden is er een orgaan dat hiervoor uitermate geschikt is: De Onderzoeksraad voor Veiligheid. SMOC staat er namelijk niet op te wachten dat een volgend incident moet leiden tot gewonden en doden onder de werknemers van de Isla, laat staan onder de bewoners van de rook die het toch al jarenlang moeten ontgelden. De vraag is natuurlijk wel of de politieke wil en rechtgeaardheid op Curaçao en in Nederland aanwezig is om de Onderzoeksraad voor Veiligheid hiervoor te benaderen. In verkiezingstijd is dit misschien een leuke klus voor journalisten om dat te onderzoeken.

 

Drs. Arjan Linthorst (bestuurslid SMOC)

Reacties zijn gesloten