Uit de oude Kamerdoos: ‘Volkskrant: Curaçao moet zorgen voor schonere lucht’

Curaçao moet de luchtvervuiling op het eiland aanpakken. De plaatselijke olieraffinaderij Isla dient schoner te gaan produceren. Het eiland moet zich bovendien eindelijk eens aansluiten bij de landen die het milieuverdrag van Kyoto respecteren….

In het hartje van Willemstad ligt de Isla-olieraffinaderij. Tot 1985 was die van Shell, maar tegenwoordig is het een bedrijf van het eiland Curaçao, die de raffinaderij verhuurt aan de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdVSA.

Een groot deel van de stad heeft te lijden onder de dagelijkse uitstoot van roet, zwaveldioxide en zware metalen. Volgens de milieubeweging op Curaçao eist die vervuiling achttien mensenlevens per jaar.

Er bestaat op Curaçao wel enige milieuwetgeving, maar die wordt door de overheid niet gehandhaafd. De afgelopen maanden hebben milieuorganisaties daarover het ene proces na het andere gewonnen. Ze dreigen nu te gaan procederen in Nederland en bij het Europese hof.

In de Nederlandse Tweede Kamer zijn al bij herhaling vragen gesteld over de vervuiling door de Isla. PvdA-Kamerlid John Leerdam heeft een motie ingediend die nagenoeg Kamerbreed wordt gesteund en waarin de Nederlandse regering wordt gevraagd een einde te maken aan de vervuiling.

Bijleveld heeft de Antilliaanse bestuurders laten weten dat zij het aanpakken van de grootste vervuiler op het eiland als een vorm van goed bestuur beschouwt, en dat daar nu werk van gemaakt moet worden. Ze heeft technische assistentie uit Nederland toegezegd.

Huurder PdVSA is bereid 1,5 miljard dollar te investeren in de modernisering van de installaties en de vervuiling te bestrijden op voorwaarde dat de maatschappij mede-eigenaar kan worden van de raffinaderij. Daar heeft Bijleveld in beginsel geen bezwaar tegen.

De milieubeweging denkt echter dat de raffinaderij zelfs met grote investeringen niet aan de huidige milieueisen kan voldoen en pleit voor onmiddellijke sluiting.

Bron: Volkskrant, 2008.

Reacties zijn gesloten