Maandelijkse archieven: december 2012

Isla lapt World Health Organization aan haar laars

Uit eerste metingen (zie hieronder) blijkt dat de Isla, wederom, een loopje neemt met de World Health Organization (WHO). Zo blijkt uit de uitstoot van zwaveldioxide (SO2). De WHO stelt dat een gemiddelde persoon niet langer dan 10 minuten aan 500 µg zwaveldioxide per m3 mag worden blootgesteld. Afgelopen week wist de Isla ook deze grens weer te overtreden. Graag merk ik op dat het hier gaat om ‘gemiddelde’ personen. Ouderen, kinderen en de zwakkeren onder ons zullen er bovengemiddeld last … Lees meer

De Isla en Europa

De Tweede Kamer vergadert 17 januari 2013 over de relatie tussen Europa en de overzeese gebiedsdelen van het Koninkrijk der Nederlanden. Wat wordt hier besproken? Tsja, dat is in dit stadium een beetje koffiedik kijken, maar de rol van mensenrechten en milieuwetgeving komen vast en zeker aan de orde. Hopelijk wordt voor de Isla de broekriem dan nog weer strakker aangetrokken. Prof. Bröring (RUG) heeft over de relatie tussen de Isla en Europa al eerder een gezaghebbend rapport geschreven. De … Lees meer

SO2 uitschieters

Ps.: bovenstaande metingen moeten nog wel gevalideerd worden. Zie www.luchtmetingencuracao.org voor meer info.

Bon Pasku; Bon Aña Nobo

Pa tur hende di Korsou, pero altamente pa hende abou di Isla: Bon Pasku i Bon Aña Nobo ku a aira fresko. Direktiva di SMOC, Señor Peter van Leeuwen (Presidente) Señora Adriana Boersma Señor Arjan Linthorst

Versgeperst: ‘Gebrek aan coördinatie Rampenbureau’

CURAÇAO – “Het eiland is dit weekend geconfronteerd met calamiteiten die mensenlevens heeft gekost, ernstig gewonden en veel verdriet en paniek heeft veroorzaakt in de samenleving”, zegt Statenlid Omayra Leeflang. “Als parlementariër heb ik echter een gebrek aan coördinatie ervaren vanuit een Rampenbureau.” Een ontploffing in het kruithuis op het industrieterrein van de Seru Loraweg heeft drie levens en vijf gewonden gekost. Coördinatie “De indruk bestond dat het grootste deel van de coördinatie op het politiekorps viel die aan het werk … Lees meer

Brief SMOC aan Bodok

De heer S. Bodok Interim Minister van Gezondheid en Natuur Betreft: Isla/BOO Geachte heer Bodok,   Uit de media vernamen wij dat er in januari een workshop zal worden gehouden inzake de Isla milieuvervuiling, voor leden van de regering (en Isla). Wij juichen een dergelijk initiatief toe. Het getuigt van daadkracht. SMOC beschikt, mede door de 7 jaar durende rechtszaak tegen de overheid inzake handhaving, over een uitgebreid dossier. Vele rapporten (naast Pervin&Gertz en Ecorys vooral ook StAB-rapporten) bevatten heldere verklaringen … Lees meer

Het verdelen van geld binnen RdK N.V.

RdK N.V. (Refineria di Korsou N.V.) int de schamele huur van de Isla. Een schamele huur want voor het onderhoud van de raffinaderij en het milieuvriendelijker opereren ervan –een doelstelling van RdK N.V.- is veel geld nodig. Hoeveel precies is lastig te beoordelen, maar vriend en vijand zijn er over eens dat het dan gaat over honderden miljoenen dollars. Uit de huur van de Isla kan dit niet worden gerealiseerd. Neem als voorbeeld de begroting van 2009. De jaarlijkse huur … Lees meer

Versgeperst: ‘SMOC stelt Isla-dossier beschikbaar’

CURAÇAO – Stichting Schoon Milieu op Curaçao (SMOC) laat weten haar kennis van het Raffinaderij Isla dossier ter voorbereiding op de workshop voor de regering en de Isla, aan te bieden. Interim-minister Stanley Bodok kondigde gisteren aan een workshop te organiseren, om tot een plan te komen voor de raffinaderij. “Wij juichen het initiatief toe maar wijzen er op dat er vele rapporten zijn die oorzaken en oplossingen aanbieden voor de problematiek”, aldus Peter van Leeuwen, voorzitter van SMOC. “Stabiele … Lees meer

Stank + gezondheidsgevaar = Isla

Vrij recent moest het Maria Immaculata Lyceum de deuren weer sluiten vanwege aanhoudende stankoverlast. In de dagen die daarop volgden werd SMOC op verschillende manieren benaderd door burgers en bedrijven met vragen als; wat is dat voor stank? ; is het gezondheidsgevaarlijk? Enz. De vragen waren terecht. In beginsel zou het goed zijn dat de Isla en de Milieudienst de gemeenschap informeerde. Uiteraard mocht dit niet zo zijn. Voor SMOC daarom aanleiding even wat belangrijke geurstoffen in dezen op een … Lees meer

Versgeperst: ‘Strafrechtelijk onderzoek olieramp wordt voortgezet’

CURAÇAO – Het Openbaar Ministerie (OM) is sinds de ‘oilspill’ van 18 augustus bij Jan Kok gestart met een strafrechtelijk onderzoek naar de oorzaak van de olieramp. De uitslag van de monsteranalyse is inmiddels binnen en geeft volgens het OM aanleiding om nadere vragen te stellen. In het belang van het onderzoek kan hierover nog geen verdere uitspraken worden gedaan. Het OM beperkt zich slechts met de mededeling dat de uitslag wel reden geeft om vragen te stellen en voor … Lees meer