Stank + gezondheidsgevaar = Isla

Vrij recent moest het Maria Immaculata Lyceum de deuren weer sluiten vanwege aanhoudende stankoverlast. In de dagen die daarop volgden werd SMOC op verschillende manieren benaderd door burgers en bedrijven met vragen als; wat is dat voor stank? ; is het gezondheidsgevaarlijk? Enz. De vragen waren terecht. In beginsel zou het goed zijn dat de Isla en de Milieudienst de gemeenschap informeerde. Uiteraard mocht dit niet zo zijn. Voor SMOC daarom aanleiding even wat belangrijke geurstoffen in dezen op een rijtje te zetten. Genoemde stoffen zijn klassieke milieuvervuilers uit de petrochemische industrie. Op H2S (diwaterstofsulfide) na worden genoemde stoffen niet periodiek gemeten op Curaçao door de Milieudienst. SMOC vindt dat een slechte zaak, maar goed, ter zake.

Een wetenschappelijk standaardwerk in de milieuchemie en toxicologie (giftigheidleer) betreft Environmental Chemistry van Stanley E. Manahan. Onderstaande informatie is dan ook hoofdzakelijk gebaseerd op Manahan.

Een selectie van zwavelhoudende stoffen

Diwaterstofsulfide heeft op Curaçao al vaker de media gehaald in relatie met de vervuilende activiteiten van de Isla. En terecht. Diwaterstofsulfide wordt namelijk ook wel ‘rotte eieren gas’ genoemd. De stank ervan is dus goed te herkennen, daarnaast zorgt diwaterstofsulfide, afhankelijk van de concentratie, ook voor schade aan het centrale zenuwstelsel en hoofdpijn. In sommige landen wordt aardgas (hoofdbestanddeel: methaan) gebruikt voor de verwarming van huizen, maar aardgas is echter reukloos. Om die reden worden er geurstoffen toegevoegd. Bij een zeer lage concentratie zijn deze stoffen al te ruiken en worden door mensen herkend als stank. Slecht opererende olieraffinaderijen stoten deze geurstoffen in grote hoeveelheden uit. Valt de Isla ook in deze categorie? Volgens SMOC wel. Over welke geurstoffen hebben we het dan? Bijvoorbeeld tetrahydrothiofeen en 2-butaanthiol. Beide stoffen zorgen, afhankelijk van de concentratie, voor hoofdpijn. Daarnaast kan tetrahydrothiofeen volgens de International Chemical Safety Cards ook voor hartkloppingen zorgen en 2-butaanthiol voor cyanose, dat staat voor blauwkleuring van de huid.

Vluchtige Organische Stoffen (VOC’s)

Het baart SMOC al jaren zorgen dat VOC’s niet worden gemeten, omdat van deze stoffen bekend is dat ze veelal kankerverwekkend zijn, zoals benzeen dat bijvoorbeeld ook in sigarettenrook voorkomt. Een andere bekende is naftaleen, dat ook nog eens een penetrante geur veroorzaakt. Naftaleen zorgt ook voor huidirritatie, hoofdpijn, overgeven en bloedarmoede.

SMOC op Facebook

Mocht u zich herkennen in bovenstaande klachten dan verneemt SMOC dat graag van u op Facebook waar SMOC is te vinden op ‘SMOC Curaçao’. E-mailen mag ook: smoccuracao@gmail.com.

Drs. Arjan Linthorst

Reacties zijn gesloten