Unicef en Kinderrechten

In de media heeft SMOC eerder melding gemaakt van het onderzoek dat Unicef heeft gelast naar de rechten van het kind op Curaçao en de andere Caribische Rijksdelen. Leidend in dit onderzoek is Het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Uit dit verdrag blijkt dat een kind recht heeft op schone lucht, schoon water, etc., zo blijkt uit Art. 24 van dit verdrag dat overigens juridisch bindend is. Met de uitstoot van de Isla in verschillende media (atmosfeer en open water) staan de kinderrechten dan ook fors onder druk.

Volgens Unicef wordt eind 2012 het eindresultaat van het genoemde onderzoek verwacht.

Reacties zijn gesloten