PERSBERICHT: Smoc vraagt opnieuw opheldering over zeer ernstige (stank) overlast Isla

Geachte redactie,

De enorme stankoverlast die Isla veroorzaakt is reden voor grote bezorgdheid. Smoc ontvangt vele klachten van bewoners over hoofdpijn, misselijkheid, en de gruwelijke stank.
De enorme hoeveelheden zwaveldioxide, zwavelwaterstof en fijnstof die de afgelopen dagen gemeten zijn geven aan dat er veel mis is met de Isla installaties en procedures.
Smoc heeft ruim 2 weken geleden opheldering gevraagd bij onze Milieudienst en heeft dit zojuist herhaald.
Smoc wijst er in haar schrijven op dat de enorme inspanningen en tientallen miljoenen die RdK investeert om (samen met Isla personeel nota bene!) de BOO weer op te lappen geen enkele waarde hebben indien door BOO geleverde (stabiele) energie aan Isla niet gekoppeld gaat aan een voorafgaande zeer grondige inspectie van alle installaties op het Isla terrein. Een dergelijke grondige inspectie kan alleen in samenwerking worden gedaan met ervaren inspecteurs, zoals die bij DCMR beschikbaar zijn. Nederland heeft (in het kader van het SEI 2008) geld beschikbaar gesteld (samen met Curacao) om de milieudienst te versterken. Tot op heden is daar helemaal niets van terecht gekomen, we hebben dit besproken. Uit onderzoek door Pervin & Gertz (2005, SOS) is gebleken hoe erg sommige installaties er aan toe waren, en hoe gevaarlijk de situatie zou worden indien niet tijdig zou worden geïnvesteerd in (achterstallig) onderhoud en vervanging en reparaties.
De belangrijkste conclusie is:
Belangrijkste conclusie daarbij is:
“Het is van de hoogste prioriteit dat er alles aan gedaan wordt om op de kortst mogelijke termijn de milieudienst te versterken met mankracht en apparatuur, zodat er grondige controles en inspecties kunnen worden uitgevoerd, en gehandhaafd kan gaan worden. Het per begin 2010 op het internet beschikbaar maken van de metingen van zwaveldioxide en fijnstof en waterstofsulfide is een grote verbetering, maar heeft geen enkele waarde als er niets mee gedaan wordt en als dit niet wordt uitgebreid tot een netwerk van meetapparatuur op meerdere (dan de huidige 2) locaties, en met mogelijkheden om (in ieder geval bij klachten/evacuaties) extra metingen van andere stoffen te kunnen uitvoeren. Alle informatie daarvoor is bij u beschikbaar”.
Hieronder vindt u de door ons op 13 januari en heden verstuurde verzoeken om informatie aan de Milieudienst, die cc naar Minister Whiteman zijn gedaan.
Graag uw aandacht voor deze brieven en tot op heden uitgebleven informatie aan de bewoners.
Hoogachtend,
Drs Peter van Leeuwen
Voorzitter SMOC
Facebook: smoccuracao

Reacties zijn gesloten