SMOC schrijft brief aan Eerste Kamer

SMOC heeft de voorzitster van de Vaste Kamercommissie Koninkrijksrelaties op oudjaar aangeschreven ter voorbereiding op onze informele ontmoeting volgende week. Hier een gedeelte van onze brief:

Geachte mevrouw Linthorst,

……graag zouden wij ook een formele ontmoeting hebben om over de raffinaderij problematiek te praten. Het is alweer even geleden dat wij elkaar hierover spraken en in de tussentijd is er veel gebeurd en niets veranderd, integendeel. Niet alleen heeft het Gemeenschappelijk Hof in mei 2012 een vernietigende definitieve uitspraak gedaan in onze 7 jaar durende rechtszaak inzake het niet handhaven door de overheid, in het voordeel van de overheid en de raffinaderij, ook heeft de voormalige regering Schotte het door Nederland (Minister Donner) verleende uitstel om met een visie te komen misbruikt om, direct na het zo teleurstellende vonnis, met een flinterdun “Plan van Aanpak” te komen: er is gekozen voor upgrading van de bestaande raffinaderij, gebaseerd op het mede door Nederland gefinancierde Ecorys onderzoek, dat echter niet vrijgegeven wordt. Van enige onderbouwde visie, zoals in het SEI 2008 (!) afgesproken, is geen sprake.

Ik heb onlangs de nieuwe Directeur Koninkrijksrelaties, Erwin Arkenbout, verzocht om

1. prioriteit te geven aan een Veiligheidsonderzoek bij de raffinaderij en bij de overslagplaats COT/Bullenbaai, waar lekkage een vreselijke olieramp bij Jan Kok veroorzaakte in augustus 2012, uit te voeren door de Veiligheidsraad,
2. het Ecorys rapport openbaar te krijgen (transparante besluitvorming)
3. ervoor te zorgen dat de ‘milieudienst’ eindelijk daadwerkelijk wordt opgetuigd, zodat deze overheidsdienst in staat zal zijn om de vergunning te handhaven en meerdere en volledigere metingen te kunnen doen van de luchtkwaliteit (zo blijkt dat tijdens een evacuatie van duizenden schoolkinderen de wel gemeten stoffen, zwaveldioxide en fijn stof, niet in grote hoeveelheden in de lucht werden aangetoond, het gaat om andere, bij ons bekende, stoffen). Ook deze actie vormde onderdeel van het SEI 2008. Behalve talloze cursussen heeft dit werkelijk niets opgeleverd, zo is overigens ook de ‘milieudienst’ zelf van mening.

De mensenrechten worden met voeten getreden, Smoc is voorbereidingen aan het treffen om de zaak voor te leggen aan het Europees Hof van de Rechten van de Mens en heeft het Hof daarvan in voorkennis gesteld.

Wij roepen al jaren dat de Isla-problematiek een Koninkrijks-aangelegenheid is, maar hebben tot op heden geen enkele indicatie dat Nederland zich daadwerkelijk inspant om aan deze milieumisdaden een einde te maken. Mede gezien de hoop die wij koesteren dat er met de nieuwe Curaçaose regering wel valt te praten (ik heb onlangs met de interim Minister van Volksgezondheid een constructief gesprek gehad) is dit een goed moment om samenwerking tussen Nederland en Curaçao te intensiveren om het doel te bereiken waar SMOC nu al ruim 10 jaar voor strijdt: schone lucht voor iedereen, met of zonder raffinaderij.

Graag zouden wij verder met u en uw delegatie een formele ontmoeting hebben om onze kennis te delen op dit zo belangrijke gebied, dat zeer bepalend is voor de toekomst van dit mooie (ei)land…..

Drs Peter van Leeuwen
Voorzitter SMOC

 

Reacties zijn gesloten