Maandelijkse archieven: maart 2013

Mensenrechten, Art. 43, good governance: switch van de VVD en PvdA

Er was een tijd dat de VVD en de PvdA samen niet de meerderheid hadden in de Tweede Kamer. Er is nu een tijd dat de VVD en de PvdA samen wel de meerderheid in de Tweede Kamer hebben. Wat was de opinie van de VVD en de PvdA, inzake de Isla en de handhaving ervan, toen ze samen geen meerderheid hadden in de Tweede Kamer? Mensenrechten werden geschonden en er was sprake van onbehoorlijk bestuur, dat werd gesteld in … Lees meer

SMOC schrijft brief aan Fractievoorzitters

Geachte Fractievoorzitters van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Graag vraag ik uw aandacht namens SMOC voor het volgende. Vandaag was er in het Vragenuurtje aandacht voor de Isla. Minister Plasterk kreeg vragen van de Kamer over het wel/niet ingrijpen. Een eerste reactie van Stichting SMOC krijgt u bij deze.   Allereerst vraagt SMOC zich af of Minister Plasterk de uitzending van Zembla heeft gezien. SMOC vraagt zich dit af gegeven de antwoorden van Minister Plasterk mbt de Milieudienst op Curaçao. … Lees meer

Kamervragen over de Isla

Vanmiddag hebben GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren Kamervragen gesteld aan Minister Plasterk, dit naar aanleiding van de uitzending van Zembla. Helaas geeft Plasterk niet thuis. Met geen woord sprak hij over het schenden van mensenrechten en dat de Milieudienst nog nooit een boete heeft uitgedeeld. SMOC dankt in ieder geval GroenLinks, D66 en Partij voor de Dieren voor hun inzet.

Telegraaf: ‘Nederland kan Isla-raffinaderij niet sluiten’

DEN HAAG -Nederland kan niet ingrijpen bij de vervuilende Isla-raffinaderij op Curaçao. Dat zei minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) dinsdag in het vragenuurtje. De olieraffinaderij op Curaçao is zeer vervuilend voor mens en milieu. Volgens sommige onderzoeken is de verontreiniging zo erg dat er jaarlijks 18 mensen door sterven in het gebied en dat veel onvervangbare natuur verloren gaat. GroenLinks wil daarom dat Nederland de raffinaderij platlegt. Maar volgens Plasterk kan dat niet. Curaçao is een autonoom land en Nederland … Lees meer

Koninkrijksregering -Plasterk- nauwer betrokken bij de Isla dan zij zelf denkt?

A.  TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela tot instelling van een bilateraal rampenplan voor olieverontreiniging ter bescherming van de kustgebieden en het mariene milieu, met Aanhangsel; Carácas, 21 februari 1995 B. TEKST1 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela tot instelling van een bilateraal rampenplan voor olieverontreiniging ter bescherming van de kustgebieden en het mariene milieu Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela, in het kader van het Verdrag inzake de … Lees meer

Reactie van SHELL op Zembla

Het televisieprogramma Zembla besteedde donderdag 21 maart aandacht aan de voormalige Shell-raffinaderij op Curaçao. Deze raffinaderij is momenteel het onderwerp van klachten over milieuoverlast. Shell betreurt de huidige klachten over de raffinaderij, maar stelt dat alle verantwoordelijkheden voor de situatie na de verkoop voor rekening zijn van de koper. In 1985 verkocht Shell de goedwerkende en normaal onderhouden raffinaderij aan de overheid van Curaçao. Op 1 oktober 1985 verkocht Shell de goedwerkende en normaal onderhouden Isla-raffinaderij aan de overheid van … Lees meer

Uit de oude doos (d.d. 1996; Kamerstuk 25222): ”Verslag van een werkbezoek aan de Nederlandse Antillen en Aruba”

,, a. Het eilandgebied Curaçao Het eilandbestuur van Curaçao staat voor grote problemen. De financiële positie is slecht en er zal heel wat gesaneerd moeten worden wil de begroting, zoals is overeengekomen met het IMF, weer in evenwicht zijn. Een groot deel van de schulden waarover in het rapport-van Lennep wordt gesproken komt voor rekening van het eilandgebied Curaçao. De te nemen maatregelen komen overeen met de door de landsregering afgekondigde maatregelen, zoals de afslanking van het ambtenarenapparaat (met 25%) … Lees meer

RUG: Prof.mr.dr. Herman Bröring: ‘Koninkrijk moet ingrijpen bij Isla-raffinaderij Willemstad’

De verouderde olieraffinaderij in Willemstad op Curaçao veroorzaakt al decennia ernstige gezondheidsschade voor bewoners van enkele nabijgelegen woonwijken. Het maatschappelijk debat hierover op het eiland heeft volgens Herman Bröring het punt bereikt waarop de koninkrijksregering juridisch gezien kan ingrijpen. Bröring, hoogleraar integrale rechtsbeoefening aan de Rijksuniversiteit Groningen, vindt dat dit ook moet gebeuren. ‘Juridisch gezien kan het. Het komt aan op politieke wil.’ De Isla-raffinaderij (1918) was lang eigendom van Shell totdat het complex voor de symbolische som van één … Lees meer

NTR: SMOC stapt naar Europees Hof, want Nederland laat Curacao stikken

Volgens Stichting Schoon Milieu Curaçao (SMOC) ‘laat Nederland Curaçao letterlijk en figuurlijk stikken in de problemen met de Isla olieraffinaderij.’ SMOC wordt in haar mening gesteund door Herman Bröring, Nederlandse hoogleraar bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Die stelt dat ‘op basis van artikel 43 in het Koninkrijk statuut er voldoende aanknopingspunten voor Nederland zijn om in te grijpen in de vervuiling door de Isla olieraffinaderij, die gehuurd wordt door de Venezolaanse staatspetroleummaatschappij PdVSA , maar dat het ontbreekt aan politieke … Lees meer

Medio jaren 80: Shell weg, hulp Nederlandse regering

Citaat: In 1984 schafte Venezuela onder druk van de olieproducerende landen, verenigd in de OPEC, de voorkeursprijs af die Lago en Shell betaalden voor de ruwe olie. Al enige jaren lang was er een overproductie van olie voor de wereldmarkt. De raffinaderijen op de Antillen waren zo verouderd dat modernisering niet meer rendabel geacht werd. Ze konden de concurrentie met nieuwe, modern opgezette bedrijven niet meer aan……Shell vertrok op 29 september 1985 van Curaçao. De overheid slaagde er echter in, … Lees meer