Mensenrechten, Art. 43, good governance: switch van de VVD en PvdA

Er was een tijd dat de VVD en de PvdA samen niet de meerderheid hadden in de Tweede Kamer. Er is nu een tijd dat de VVD en de PvdA samen wel de meerderheid in de Tweede Kamer hebben. Wat was de opinie van de VVD en de PvdA, inzake de Isla en de handhaving ervan, toen ze samen geen meerderheid hadden in de Tweede Kamer? Mensenrechten werden geschonden en er was sprake van onbehoorlijk bestuur, dat werd gesteld in deze motie: MotiesVVD2009. In dat geval is Art. 43 van toepassing. De houding van toen staat in schril contrast met die van nu.

Reacties zijn gesloten