Versgeperst: ‘PAIS tolereert geen soloacties Isla’

CURAÇAO – PAIS wil dat de raffinaderij op de agenda komt en dat er een brede en gezonde discussie over de toekomst van de raffinaderij wordt gevoerd. In dit kader heeft de voorman van PAIS, Alex Rosaria, bij de minister van Algemene Zaken Ivar Asjes, de rapporten van Ecorys over de raffinaderij opgevraagd.

“Uit de media hebben wij vernomen dat Ecorys in 2011 en 2012 een tweetal rapporten heeft uitgebracht over de toekomst van de raffinaderij”, meldt Rosaria. “Hoewel de regering bij de uitvoering van haar taken openbaarheid dient te betrachten, zijn deze rapporten niet beschikbaar gesteld het publiek.”

Solotour
Volgens Rosaria is de democratie niet gediend met een voortdurende geheimzinnigheid over deze materie. “PAIS neemt volledig afstand van ieder mogelijke soloactie ten aanzien van de Raffinaderij Isla, die zonder een mandaat van de regering of het Parlement is uitgevoerd en waarbij het land Curaçao op welke wijze dan ook wordt gebonden. Sterker nog, wij zijn van mening dat (financiële) consequenties van dergelijke handelswijze, gedragen moeten worden door diegenen die op solotour zijn.”

Discussie
Rosaria vindt dat er een brede maatschappelijke discussie gevoerd te worden over de toekomst van de raffinaderij. “Hierbij moeten economische-, milieu- en gezondheidspijlers centraal komen te staan. Gebaseerd op een dergelijke discussie kunnen uitgangspunten, strategie en condities voor de toekomst van de raffinaderij worden bepaald”, aldus de PAIS-voorman. “Het is daarom van belang dat de rapporten over de toekomst van Isla openbaar worden en hierover, voor zover mogelijk met alle betrokken partijen openlijk wordt gediscussieerd.”

Bron: Versgeperst, 20 juni 2013.

Reacties zijn gesloten