Isla op de agenda van de Tweede Kamer

Morgen wordt in de Tweede Kamer de Isla weer besproken. Zie hieronder voor de agenda:

Agendapunten:

1. Brief van de minister van BZK inzake mogelijke melding(en) van corruptie en financieel wanbeleid op Sint Maarten in ambtsberichten door Nederlandse ambtenaren

33400-IV-34 d.d. 13 juni 2013
Reactie op de toezegging om de Tweede Kamer te informeren indien er berichten zijn van ambtenaren in Nederlandse dienst op Sint Maarten die wijzen op corruptie e.d.
2. Brief van de minister van BZK inzake stand van zaken verontreiniging door de raffinaderij op Curaçao

33400-IV-30 d.d. 5 juni 2013
Stand van zaken m.b.t. de verontreiniging door de raffinaderij op Curacao
3. Brief van de minister van BZK inzake diverse onderwerpen

33400-IV-32 d.d. 6 juni 2013
Redenen voor het afgelasten van de Koninkrijksconferentie, de financiële situatie van Aruba en de screening van kandidaat-bewindspersonen op Curaçao en Sint Maarten
4. Maatschappelijke en politieke situatie op Curaçao

33400-IV-29 d.d. 23 mei 2013
5. Verslag van de reis van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar Aruba van 8 tot en met 11 juni 2013.

33400-IV-36 d.d. 17 juni 2013
6. Informatie over de voortgang van het overleg met de minister-president van Sint Maarten inzake de integriteit van het politieke bestuur

33400-IV-35 d.d. 19 juni 2013
7. Zesde voortgangsrapportage Curaçao

33400-IV-31 d.d. 6 juni 2013
8. Evaluatie flexibele pool Koninklijke Marechaussee

30176-31 d.d. 17 juni 2013
Bron: www.tweedekamer.nl

Reacties zijn gesloten