Versgeperst: ‘SMOC doet verzoek om inzage twee rapporten’

CURAÇAO – Milieuorganisatie SMOC heeft een verzoek ingediend bij Bentana di Informashon om twee belangrijke rapporten te mogen inzien of te ontvangen. Dat meldt SMOC in een persbericht. De twee rapporten gaan over raffinaderij Isla. De activisten vinden het belangrijk dat deze informatie toegankelijk en transparant is.

SMOC noemt de opgevraagde documenten ‘de belangrijkste rapporten inzake de toekomst van de raffinaderij’. “Het is in het publieke belang dat het voorgenomen en gevoerde beleid van de overheid terzake kan worden getoetst. Ook en juist in het belang van de werknemers (en de vakbonden) dient de discussie nu open en gedegen gevoerd te worden”. De milieuvoorvechters zien het verzoek als een ‘signaal naar het kabinet om niet achter gesloten deuren beslissingen te nemen die verregaande gevolgen hebben voor de toekomst van de bevolking van Curaçao’.

Toekomst
SMOC-Voorzitter Peter van Leeuwen: “Een van de belangrijkste beslissingen die op korte termijn moet worden genomen betreft de toekomst van de raffinaderij. Na de Strategische Oriëntatie Studie uit 2005, die in opdracht van het kabinet De Jongh-Elhage is uitgevoerd door Ecorys en Pervin & Gertz, was duidelijk dat er grote investeringen nodig zouden zijn om de raffinaderij winstgevend te kunnen behouden en de milieu- en gezondheidsschade terug te brengen naar acceptabele niveaus. In die studie werd de benodigde investering geraamd op ten minste 1,5 miljard dollar.”

Drie alternatieven
“In 2008 werd afgesproken om opnieuw grondige studies te laten uitvoeren, nu naar drie alternatieven: modernisering, verplaatsing of sluiting van de Isla. Opnieuw werd Ecorys ingehuurd. Het eerste deel van Ecorys, een soort verkenning, is in 2011 openbaar gemaakt. In maart 2012 is het veel belangrijkere omvangrijke deel twee uitgebracht door Ecorys. Het kabinet Schotte heeft haar beleid op basis van dit rapport gericht op modernisering van de Isla. Een investering van 3 miljard dollar zou inmiddels benodigd zijn. Indien die investeerder niet (spoedig) gevonden zou worden was sluiting de enige optie. Verplaatsing zou geen optie zijn”, aldus Van Leeuwen.

Moderniseren
Het eerste is het rapport ‘A sustainable future for Curaçao Strategic options for Isla and the Isla site’ van het Nederlandse consultantbureau Ecorys. “Dit rapport (een vervolg op het wel openbaar gemaakte eerste deel) is voor de regering-Schotte de basis geweest van het op het moderniseren van de Isla-raffinaderij gerichte beleid. Tot op heden is dit rapport door de regering niet vrijgegeven, zelfs niet na (recente) verzoeken daartoe in het parlement”, schrijft de milieuorganisatie.

Tweede rapport
Het tweede rapport is het rapport ‘Economical impact study of the oil refinery industry represented by the Isla Oil Refinery’ van SESNA (Small Enterprise Stimulation Netherlands Antilles) uit 2005. “Dit rapport is gemaakt met middelen uit het European Development Fund VII en is in 2005 behandeld in de Staten van de Nederlandse Antillen. Het rapport verschaft duidelijkheid over de grootte van de economische bijdrage van de olieraffinaderij, welke bijdrage naar verluidt veel geringer zou zij dan de overheid de bevolking tot nu toe heeft (willen) doen geloven”, zo stelt SMOC in het bericht.

Houdbaarheid
“Een van de belangrijkste aspecten van de rapporten is dat er wordt gewezen op de ‘houdbaarheid’ van de toekomst van de raffinaderij. Zowel indien gekozen zou worden voor voortzetting van de raffinaderij als indien er voor sluiting zou worden gekozen, dient met de voorbereiding daarvan uiterlijk eind 2013 te worden aangevangen. De problemen zouden anders in 2019 in beide scenario’s niet te overzien zijn”, aldus de SMOC-preses.

Bron: Versgeperst, 5 juli 2013

Reacties zijn gesloten