Persbericht: reactie op Thode

Statenlid Thode (MFK) gaat er in een verzoek aan Statenvoorzitter Franco om aangifte te doen van schending van geheimhoudingsplicht m.b.t. het ‘Ecorys-rapport (2012)’ vanuit, dat het op de website van SMOC gepubliceerde Ecorys-rapport naar SMOC gelekt zou zijn en dat dit alleen mogelijk was als gevolg van schending van een geheimhoudingsplicht door een of meerdere personen.

SMOC-voorzitter Peter van Leeuwen reageert: “Dat is een onjuiste aanname van de heer Thode. SMOC heeft het gepubliceerde Ecorys-rapport niet ‘gelekt’ ontvangen maar van het internet geplukt. Wij hebben het verspreid zoals SMOC alle relevante studies en rapporten verspreidt. De omstandigheid dat het hier een zwaarwegend publiek belang betreft weegt daarbij mee. Het betreft een ernstige misstand en de overheid heeft al geruime tijd specifieke informatie maar reageert niet adequaat.

Dat SMOC volgens Thode meent een nationaal belang volledig aan haar laars te kunnen lappen vind ik een zeer ongepaste beschuldiging aan het adres van een stichting die al ruim 10 jaar belangeloos en juist in het nationaal belang strijdt voor schone lucht. Wij delen dan ook de door de heer Thode aangehaalde wens van Statenlid Rosaria dat ‘iedereen’ kennis kon nemen van het rapport, aangezien de toekomst van de raffinaderij zaak was van het gehele volk van Curaçao.
Iedereen kan het rapport nu bestuderen. Het is een uitstekend rapport dat echter ook nadrukkelijk adviseert haast te maken met het nemen van beslissingen. Wij vinden het dan ook onbegrijpelijk dat dit rapport al 16 maanden geheim is gehouden. Zeker nu we de inhoud kennen. We zouden de heer Thode willen vragen welk belang daarmee gediend werd.
De discussie die medio augustus in de Staten gaat plaatsvinden is een goede zaak, maar moet wel gevoerd worden op basis van feiten en niet op basis van emoties of andere belangen dan het nationaal belang. De feiten in het Ecorys rapport liegen er niet om: het is 5 voor 12, zowel als je de raffinaderij wilt behouden, als wanneer je kiest voor sluiting. Een ander rapport dat tot nu toe geheim wordt gehouden is het SESNA rapport uit 2005. Dit betreft een economische impact studie van de raffinaderij die met Europees geld is verricht. Ook die studie hoort openbaar te worden gemaakt.

Ik zou alle Statenleden dan ook willen oproepen alle rapporten goed te bestuderen en Ecorys uit te nodigen om toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Pas dan kan een discussie verantwoord gevoerd worden. Het betreft immers de belangrijkste beslissing die er genomen moet worden.”

 Peter van Leeuwen, voorzitter SMOC

Reacties zijn gesloten