Maandelijkse archieven: september 2013

Volksgezondheid flink onder druk

Ook afgelopen maand was het weer bal onder de rook van de Isla. WHO-normen (10 minuten gemiddelde = 500 μg/m3; 24 uurs-gemiddelde = 20 μg/m3)) voor zwaveldioxide werden, ter hoogte van Beth Chaim, tig keer overschreden. Zo blijkt uit eerste metingen van hieronder. Helaas wordt door de overheid van Curaçao en Den Haag niet ingegrepen en slechts een paar stoffen worden regulier doorgemeten. Diwaterstofsulfide (H2S) wordt bijvoorbeeld ook gemeten. De RIVM heeft een MTR-norm (Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau) opgesteld voor diwaterstofsulfide van … Lees meer

NTR: ‘Tien jaar SMOC: een bitterzoet jubileum’

WILLEMSTAD – Stichting Schoon Milieu op Curaçao, oftewel ‘SMOC’, bestaat tien jaar. Het jubileum van de stichting die strijdt tegen de milieuvervuiling van de olieraffinaderij Isla, wordt gekenmerkt door bijzondere hoogtepunten maar ook door teleurstellende dieptepunten. Oprichter en voorzitter Peter van Leeuwen heeft de afgelopen tien jaar zoveel meegemaakt dat hij met de gedachte speelt om zijn ervaringen te bundelen in een boek. Zoals de ontmoeting met koningin Beatrix en gesprekken met politici die afgelopen tien jaar de revue zijn … Lees meer

Persbureau Qracao: ‘Herbebossing op Klein Bonaire en Klein Curaçao succesvol’

  WILLEMSTAD – herbebossingsinitiatieven op Klein Bonaire en Klein Curaçao, twee kleine eilandjes voor de kust van respectievelijk Bonaire en Curaçao, zijn hoopgevend. Tien inheemse plantensoorten die op Klein Curaçao zijn geherintroduceerd, planten zich nu succesvol voort. Op Klein Bonaire groeien nu weer grote vruchtdragende bomen die voedsel bieden aan vogelsoorten die jarenlang niet op het eiland zijn gezien. Meer dan honderd jaar leed de vegetatie op beide eilanden onder begrazing door verwilderde geiten. Daarnaast waren fosfaatmijnen een groot probleem … Lees meer