Amigoe: ‘Defensie moet zich buigen over luchtkwaliteit’

WILLEMSTAD — De leden van de Vaste Commissie voor Koninkrijksrelaties hebben de zorgen van het marinepersoneel op Curaçao omtrent de luchtkwaliteit – onder invloed van de uitstoot van de Isla-raffinaderij – van Julianadorp en de omgeving daarvan, besproken. De leden van de commissie hebben tevens om een schriftelijke reactie van Defensie-minister Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) gevraagd. Dit laat de Stichting Schoon Milieu Op Curaçao (Smoc) desgevraagd weten.

“Onlangs berichtte de Amigoe over de ongerustheid onder een deel van het marinepersoneel met betrekking tot het gezondheidsgevaar van de Isla. Voor Smoc was dit aanleiding om de Tweede Kamer hierover te informeren. De Defensie-minister dient uiterlijk 14 januari 2014 een reactie te geven, we wachten dus af, de minister is aan zet”, aldus Smoc. Naar aanleiding van heersende ongerustheid over de uitstoot van de Isla-raffinaderij onder defensiepersoneel, woonachtig in Julianadorp en omgeving, heeft de marine eerder een analyse aangekondigd van recente luchtmetingsdata van Julianadorp.

Hiervoor is een expert van de marine naar Curaçao afgereisd om de data te analyseren en daarop een terugkoppeling te geven. Zoals de Amigoe eerder heeft gemeld ging de marine ervan uit dat er in het gebied van Julianadorp meetpalen voorhanden zouden zijn, die daar in het verleden door de Milieudienst zouden zijn geplaatst. De woordvoerder van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Jair Santos Gonçalves, heeft eerder laten weten dat de Milieudienst in dit gebied geen meetpalen heeft en dat de metingen naar de luchtkwaliteit verricht worden door de twee meetstations bij Kas Chikitu en Beth Chaim.


Vraag doorgestuurd

Marinewoordvoerster Maartje van der Maas zegt dat de marine onmiddellijk na een klacht te hebben ontvangen van het marinepersoneel, stappen heeft ondernomen. Dit vanuit de aanname dat er data voorhanden zouden zijn van meetpalen bij Julianadorp.

“De expert heeft in haar terugkoppeling aangegeven dat de data (van de bovengenoemde meetstations, red.), geen bruikbare informatie opleveren over het gebied van Julianadorp. De marine heeft hierop intern een vraag doorgestuurd naar Nederland, of het wel verantwoord/gezond is om in Julianadorp te wonen. Defensie heeft ook een eigen afdeling die zich met milieuzaken bezighoudt. De aanname is dat dat de vraag, die met hoge prioriteit gesteld is, middels een uitgebreid onderzoek beantwoord zal worden”, aldus Van der Maas.

Bron: Amigoe, 30 november 2013

Reacties zijn gesloten