Amigoe: ‘Isla niet bereikbaar voor commentaar’

WILLEMSTAD — De Stichting Schoon Milieu Op Curaçao (Smoc) verwijst naar een uitzonderlijk hoge piek in de uitstoot van zwaveldioxidewaarden, op de website luchtmetingencuracao.org van afgelopen zaterdag. “Het was de afgelopen maand weer flink raak, de piek van rond 1 februari (meetstation Cas Chikitu, red.) met een waarde van ongeveer 1650 microgram, is opmerkelijk. Dit lijkt een record te zijn.” De stichting stelt op haar website dat uit eerste metingen zou blijken dat de WHO-normen voor zwaveldioxide (SO2) ‘tig keer zijn overschreden’, verwijzend naar de normen van de World Health Organization (WHO). Een persoon mag niet langer dan 10 minuten worden blootgesteld aan waarden van 500 microgram per kubieke meter. “Deze overschrijdingen zijn in lijn met de klachten die Smoc de afgelopen maand heeft ontvangen van burgers onder de rook.” Dat er een uitzonderlijke piek is waargenomen wordt door het interim-hoofd van de uitvoeringsorganisatie Milieu en Natuurbeheer – de vroegere Milieudienst – Pablo Burgos bevestigd. “De twee milieubeheerders van de twee meetstations zijn inderdaad door GGD Amsterdam – die bij de meetdata meekijkt – gebeld over de piek. Deze deed zich vorige week vrijdag voor. Aangezien er door de Isla-raffinaderij geen melding is gedaan, hebben wij om aanvullende informatie gevraagd. Het onderzoek loopt nog”, aldus Burgos. Isla-woordvoerder Kenneth Gijsbertha was vanochtend voor het ter perse gaan van deze krant niet bereikbaar voor commentaar.

Bron: Amigoe, 4 februari 2014

Reacties zijn gesloten