NOS: ‘Milieuclub Curaçao eist miljoenen’

De milieubeweging op Curaçao wil miljoenen zien van het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA. Volgens twee lokale organisaties heeft de uitbater van de Isla-raffinaderij in Willemstad zich niet aan de vergunning gehouden. Er werd veel te veel zwaveldioxide uitgestoten, zeggen ze.

De milieuclubs baseren zich op meetgegevens van de GGD Amsterdam, die in 2010 twee meetstations installeerde onder de rook van de raffinaderij. Uit de metingen blijkt dat de concentratie zwaveldioxide in 2013 bijna het dubbele was van de norm die is vastgelegd in de vergunning.

30 miljoen

In 2010 legde het hof op Curaçao oliebedrijf PdVSA een dwangsom van 30 miljoen euro op voor elk jaar dat het bedrijf te veel uitstoot. Het geld komt ten goede aan de milieubeweging.

De rechter bepaalde wel dat de metingen van Isla zelf moeten komen, omdat de gegevens uit de omgeving vervuild kunnen zijn door bijvoorbeeld uitlaatgassen van auto’s. De milieubeweging vindt dat de meetgegevens over afgelopen jaar echter een duidelijke aanwijzing zijn dat de raffinaderij de normen heeft overschreden en vraagt de rechter in Willemstad de dwangsom op te leggen.

Bron: NOS, 21 februari 2014

Reacties zijn gesloten