Een carnaval vol SO2?

Een PDVSA die belooft om een Memorandum of Understanding te ondertekenen, maar toch niet komt opdagen. Waar hebben we dat eerder gehoord? Wat rest zijn loze beloftes van een Curaçaose overheid die een schone toekomst met de Isla voor ogen heeft, maar die maar geen milieuregels weten willen te handhaven. Wie is de dupe? Jan met de Pet onder de rook van de Isla. Het zal je overheid maar zijn, want ook in februari 2014 was het weer flink raak. Uit eerste metingen blijkt dat, ter hoogte van Beth Chaim en Kas Chikitu, de WHO-normen voor SO2 tig keer zijn overschreden (10 minuten-gemiddelde = 500 μg/m3; 24 uurs-gemiddelde = 20 μg/m3). Deze overschrijdingen zijn in lijn met de klachten die SMOC afgelopen maand heeft ontvangen van burgers onder de rook van de Isla. Zie hieronder.

Op de korte termijn is er misschien toch nog wat hoop. Carnaval gaat van start en zoals bekend weet de Isla te anticiperen op belangrijke gebeurtenissen, zoals het bezoek van de koning. Wie weet, gaat de Isla zelf ook carnaval vieren en daalt de productie tot nul, en daarmee de uitstoot van zwaveldioxide ook.

BethChaimKasChikituSO2februari2014

 

Reacties zijn gesloten