Gaat TNO los op de Isla?

Officieel heeft SMOC nog geen reactie op haar brief aan de Minister van Defensie, maar de minister heeft de Tweede Kamer al wel geïnformeerd over haar reactie op de brief van SMOC. In de brief aan de Tweede Kamer geeft zij min of meer aan dat TNO onderzoek naar de Isla wil uitvoeren. Dit kan zeker geen kwaad, want dan komen er behalve zwaveldioxide en fijn stof nog veel meer adders onder het gras vandaan. TNO heeft een klus als deze al eerder naar behoren gedaan, dus SMOC heeft zeker vertrouwen in TNO. Het is nu wel zaak dat de Staten van Curaçao de hulp van TNO accepteert. SMOC vindt het overigens wel vreemd dat de Minister van Defensie in haar brief ook al met een oplossing komt: het personeel van defensie moet verhuizen. Dat bevreemdt SMOC. Militairen die het hazenpad zouden moeten kiezen voor het kwaad? Voor de bewoners van Wishi/Marchena is dit onmogelijk gebleken de afgelopen decennia. Zij zitten sociaal-economisch gevangen onder de rook van de Isla.

Lies hier de brief van de Minister van Defensie: Reactie_op_de_brief_van_Stichting_SMOC.

Reacties zijn gesloten