SMOC benadert, wederom, Minister van Defensie

Aan de Minister van Defensie

Mevrouw J. Hennis-Plasschaert

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

 

Datum: 23 april 2014

Betreft: Isla, onderzoek en Koninklijke Marine

 

Hare Excellentie,

Namens Stichting Schoon Milieu Op Curaçao (SMOC) doe ik u deze brief toekomen, waarin ik wil reageren op uw brief d.d. 17 maart 2014 zoals SMOC die heeft ontvangen via e-mail.

In uw brief geeft u aan dat u de lokale autoriteiten gaat verzoeken tot nadere actie en dat u de steun van TNO in dezen aanbiedt. Welnu, met regelmaat ontvangt SMOC geluiden dat er nog helemaal geen actie wordt ondernomen. Een beeldvorming als deze hoeft natuurlijk niet overeenkomstig de realiteit zijn. Wilt u daarom aangeven welke actie er reeds heeft plaatsgevonden in het gezondheidsvoordeel van het personeel van defensie –alsook voor andere bewoners onder de rook van de Isla? Indien ja, wat is dan die actie? Indien nee, waarom niet?

Ik ben benieuwd naar uw reactie.

Hoogachtend,

 

Drs. J.A. (Arjan) Linthorst

Bestuurslid en chemisch adviseur SMOC

www.stichtingsmoc.org

Reacties zijn gesloten