Universiteit Utrecht gaat grootschalig milieuonderzoek doen in het Caribisch gebied

Drie onderzoeksprojecten van de Universiteit Utrecht mogen een deel van in totaal 5 miljoen euro subsidie van NWO gebruiken voor hun Caribisch onderzoek.  In totaal zijn negen projecten op dit onderzoeksgebied gehonoreerd. Het onderzoek gaat over met name biodiversiteit, geologie en maatschappijNWO heeft het programma ‘Caribisch onderzoek: een multidisciplinaire benadering’ opgezet op verzoek van en in samenwerking met het ministerie van OCW.  

Lees verder hier.

Reacties zijn gesloten